Annons

Annons

Hon blir ansvarig för världsunikt register

Álfheidur Ástvaldsdóttir blir ny registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa). Hon tillträder deltidstjänsten den 1 juli och fortsätter på sitt nuvarande jobb som odontologiskt sakkunnig på Socialstyrelsen på deltid.

Álfheidur Ástvaldsdóttir blir ny registerhållare för SKaPa i juli. Foto: Gustav Gräll

Vad är din roll vad gäller arbetet med SKaPa?

– Jag efterträder Lars Gahnberg som har varit registerhållare de senaste fem åren. Jag kommer att ha det övergripande ansvaret för registrets utveckling och drift. Rent praktiskt betyder det att jag kommer att ansvara för det arbete som utförs på SkaPas kontor i Karlstad och kommer även att samordna arbetet som drivs i olika grupperingar under SKaPas flagga.

”Mängden uppgifter om svenskarnas munhälsa och tandvård gör registret inte bara unikt i Sverige utan även världsunikt.”

Álfheidur Ástvaldsdóttir

ÅLDER: 52 år.

 

UTBILDNING: Tandläkarexamen, Islands universitet 1997. Doktorsexamen med inriktning på kariologi, Karolinska instititet 2010. Certifierad i kariologi efter en treårig CT-utbildning.

 

JOBB: Odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

 

AKTUELLT: Ny registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Hur ser du på SKaPas roll inom svensk odontologi? Och i ett internationellt perspektiv?

– SKaPa-registret har varit i drift i snart 15 år och stora mängder data har samlats in. I dagsläget finns munhälso- och tandvårdsuppgifter om mer än sju miljoner personer i Sverige och mängden ökar för varje dag. Registrets värde för svensk odontologisk forskning ökar allteftersom informationsmängden blir större. Det blir möjligt att följa upp patienter och behandlingar under längre tid. Vi kan undersöka hälsa och vård på sätt som inte har varit möjliga tidigare. Mängden uppgifter om svenskarnas munhälsa och tandvård gör registret inte bara unikt i Sverige utan även världsunikt.

På vilket sätt är registret viktigt för tandläkare?

– Registret är ett viktigt instrument för alla anslutna vårdgivare och behandlare. De kan få överblick över sjukdomsutveckling och sjukdomsförekomst bland patienterna över tid. De kan också utvärdera sina behandlingsresultat och få stöd för kvalitetsutveckling. Kvalitetsregistret kan på så sätt bidra till god munhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen.

Hur vill du utveckla SKaPa?

– Det är både väldigt spännande och hedrande att få chansen att leda arbetet med ett sådant omfattande och viktigt register. SKaPa är i konstant utveckling och i dagsläget pågår det en del utvecklingsprojekt. Ett handlar till exempel om hur vi kan använda artificiell intelligens (AI) för att analysera uppgifter i registret. Ett annat spännande utvecklingsområde är hur vi kan använda de stora informationsmängderna i registret för att stödja behandlarna i mötet med sina patienter och på så sätt stödja kvalitetsutveckling i tandvården.
Janet Suslick

Upptäck mer