Annons

Annons

Personnytt 2023-04-04

Urban Alsenmyr invald i ST-rådet

Urban Alsenmyr, Sveriges Tandläkarförbund, är ny i Socialstyrelsens nationella råd för specialiseringstjänstgöring.

Urban Alsenmyr, ledamot i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse har valts in i Socialstyrelsens nationella råd för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet).

Patricia De Palma

Patricia De Palma, ordförande i Tandläkarförbundets fortbildningsråd blir ersättare i ST-rådet. Förordnandena löper till och med 20 mars 2025.

ST-rådet bildades på uppdrag av regeringen för att hjälpa Socialstyrelsen i arbetet med specialiseringstjänstgöring för tandläkare och läkare.

Övriga ledamöter i ST-rådet för tandläkare är:
* Karin Garming Legert, Sveriges universitets- och högskoleförbund
* Anna Carin Dahlgren, Sveriges Folktandvårdsförening
* Linda Rosén, Privattandläkarna
* Karin Hammarlund, Sveriges Kommuner och Regioner
* Georgios Tsilingaridis, Studierektorsnätverket

Upptäck mer