Annons

Annons

Pionjär inom svensk tandvård

”Korrt underrättelse om de mäst vanliga tand-sjukdomar” gavs ut 1799 och var den första boken skriven på svenska som ägnade sig helt åt tandsjukdomar och tandvård. Boken finns på Svenska Tandläkare-Sällskapets museum i Kista.

Joël Assur


Boken skrevs av Joël Assur, en pionjär inom svensk tandvård. Han var tysk jude och flyttade till Stockholm 1791. Samma år fick han tillstånd att arbeta som tandläkare i Sverige.
År 1793 blev han hovtandläkare. Fullmakten som skrevs i samband med det av ”Kungl. Majt och Svea Rikes Marskalk” Johan Gabriel Oxenstierna finns också på museet.
Tre av Joël Assurs många barn blev också tandläkare: Axel, Josua och Amalia, som var Sveriges första kvinnliga tandläkare.

Upptäck mer