Annons

Annons

Nyheter 2024-01-26

Polisanmäld gratisbehandlare unik – men inte den enda

Foto: Colourbox

En internutredning från Folktandvården i Örebro visar att det förekommit gratisbehandlingar av vänner och anhöriga även innan fallet med den nu polisanmälda tandläkaren. ”Vi har varit otydliga med vad som gäller”, säger Idakajsa Sand, Folktandvårdsdirektör i Örebro.

Den nu polisanmälda tandläkaren ska enligt en internutredning, som Tandläkartidningen tagit del av, systematiskt ha behandlat en bekant vid mer än tio tillfällen under en tioårsperiod. Kostnaden för behandlingarna uppgår till drygt 36 000 kronor, vilket tandläkaren inte har debiterat personen för.

Behandlingarna, som skett både under och efter arbetstid, har bland annat rört implantat och till största delen skett inom allmäntandvården. Ungefär en tredjedel har utförts i specialisttandvården.

I internutredningen, som tillsattes efter att händelsen uppdagades förra hösten, har både chefer till den polisanmälda tandläkaren och tandläkaren själv intervjuats.

"Vi kan inte utesluta att det finns fler fall."

Tandläkaren medger att hen gjort de behandlingar som beskrivits och säger att det var fel och beklagar detta. Tandläkaren säger också att hen gjort gratis behandlingar på anhöriga, andra bekanta och kollegor – bland annat flera av hens chefer och anhöriga till dessa – och att detta ska ha varit sanktionerat.

Cheferna, som också är intervjuade i internutredningen, nekar dock till att ha tagit emot gratis tandvård av den polisanmälda tandläkaren.

Folktandvården i Örebro har, som Tandläkartidningen tidigare berättat, polisanmält tandläkaren och Idakajsa Sand, folktandvårdschef i regionen, säger att en av anledningarna var just oklarheterna kring chefernas eventuella gratistandvård.

Idakajsa Sand, Folktandvårdsdirektör Örebro. Foto: Region Örebro län

– Vi bedömer att det här är ett för stort utredningsärende för oss att ta i, så vi har lämnat över det till polisen. Men vi förstår att vi behöver jobba med vår internkultur.

Idakajsa Sand förtydligar att polisanmälan endast gäller den enskilda tandläkaren och att hens behandlingar sticker ut med sin systematik, men att man utifrån internutredningen kan behöva fördjupa utredningsarbetet.

– Vi kan inte utesluta att det finns fler fall.

Redan för ett år sedan, i början av 2023, tog Folktandvården i Örebro fram riktlinjer för behandlingar inom folktandvården. Detta sedan man fått indikationer på att det fanns en otydlighet kring vad som gällde.

Vad var det för indikationer?

– Det handlar bland annat om att man uttryckt frågor … att det förväntats att man ska göra vissa saker på sina kollegor, och så vidare. Jag bedömer att man inte har vetat om vad som varit tillåtet och inte. Vi som organisation får ta till oss att vi varit otydliga med vad som gäller för tandvård till anhöriga vänner och bekanta, säger Idakajsa Sand.

Hur ser riktlinjerna ut?

– Att alla ska behandlas på lika villkor. Vi ska inte ge gratis tandvård till någon, oavsett om det är en kollega, en anhörig eller en bekant, utan vi ska använda folktandvårdens prislista oavsett vem det är som är i behandlingsstolen.

Vad är egentligen problemet med att behandla till exempel sin kompis eller anhörig på återbudstider eller helger utan att ta betalt?

– All behandling ska ske inom ordinarie arbetstid och det handlar bland annat om försäkringsfrågor. Det handlar också om att säkerställa att ingen arbetar över, så att man inte orkar utföra sitt ordinarie arbete. Dessutom har vi en kostnad för allt arbete som sker under arbetstid, och den kostnaden behöver debiteras.

I internutredningen konstateras vidare att det finns tecken på en oönskad organisationskultur gällande gratis behandling av vänner och bekanta och att medarbetare upplever att det är sanktionerat från högre nivå. Utredningens slutsats är att cheferna inom organisationen inte uppfyller kraven på ett ”effektivt, respektfullt och professionellt” ledarskap.

Har du fortfarande förtroende för dem?

– Ja. Vi har behövt föra samtal om detta så klart, men jag har förtroende för de chefer som är underställda mig, säger Idakajsa Sand.

Den polisanmälda tandläkaren arbetar inte längre kvar inom folktandvården i Örebro.

Upptäck mer