Fördjupad utredning av polisanmäld gratisbehandlare

Än är det inte fastslaget om den polisanmälda tandläkaren vid folktandvården i Örebro gjort sig skyldig till något brott. ”Vi hämtar in ytterligare underlag”, säger Malin Knoop, åklagare i ärendet.

Nyheter

Utbildning om rutiner ska stoppa gratistandvård i Örebro

All personal inom folktandvården i Örebro ska utbildas i vad man får och inte får göra inom tandvården. En extern aktör ska dessutom granska organisationskulturen inom folktandvården i regionen.

Nyheter

Personalen protesterar: Ompröva avskedandet av folktandvårdsdirektören

I ett brev till regiondirektör Rickard Simonsson riktar personalen på folktandvårdsklinikerna i Kumla och Laxå skarp kritik mot avskedandet av Örebros tidigare folktandvårdsdirektör Idakajsa Sand.

Nyheter

Kartläggning: Ovanligt med gratistandvård inom folktandvården

Gratis behandlingar av anhöriga och kollegor förekommer sällan inom folktandvården. Det uppger landets folktandvårdsorganisationer i en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort.

Nyheter

Mer kontroll ska återskapa förtroendet i Örebro

Som ett resultat av rapporterna om gratistandvård vill nu regionstyrelsen i Örebro se bättre internkontroll hos Folktandvården.

Nyheter

Dämpat bland personalen efter gratisavslöjandet

Stämningen bland personalen inom folktandvården i Örebro är chockad och nedstämd. ”Många tycker det är jobbigt att gå till jobbet nu”, säger Sara Fransson, ordförande i Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Örebro.

Nyheter

Tandvårdsdirektör får gå efter upptäckt om gratistandvård

Idakajsa Sand får lämna sitt uppdrag som folktandvårdsdirektör i Region Örebro, meddelar regiondirektören Rickard Simonsson i ett pressmeddelande. "Saknar förutsättningar för att leda verksamheten".

Nyheter

Polisanmäld gratisbehandlare unik – men inte den enda

En internutredning från Folktandvården i Örebro visar att det förekommit gratisbehandlingar av vänner och anhöriga även innan fallet med den nu polisanmälda tandläkaren. ”Vi har varit otydliga med vad som gäller”, säger Idakajsa Sand, Folktandvårdsdirektör i Örebro.

Nyheter

Tandläkare polisanmäld – behandlade bekant gratis

En tandläkare inom Folktandvården i Örebro ska under en längre tid låtit bekanta och chefer gå före i kön, samt behandlat dem gratis, rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro. Tandläkaren är nu polisanmäld.

Nyheter

Örebro satsar på renodlad kariesmottagning

”Vill du slippa laga hål i tänderna?” Så lyder frågan från folktandvårdens kariesmottagning i Örebro. Mottagningen är en satsning för att förbättra den långsiktiga behandlingen mot kariessjukdom hos patienter från 20 år.

Nyheter

Tandvårdsbiträden får gå när intäkterna sinar

Folktandvården i Örebro län håller på att avveckla tandvårdsbiträden som yrkesgrupp med hänvisning till ekonomiska skäl och att det blivit enklare att rekrytera tandsköterskor. Totalt berörs 14 tjänster.

Arbetsmiljö

Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons