Annons

Annons

Poppis att bli tandläkare

Över tusen personer har sökt till höstens tand­läkar­utbildningar. Två av tre sökande är kvinnor och tre av fyra sökande personer är under 25 år.

1 238 personer har tandläkarutbildningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö som förstahandsval i höst. Det är något fler än förra hösten, då 1 190 personer sökte till tandläkarutbildning i första hand.
Flest har sökt till programmet i Stockholm, 628 personer, jämfört med 306 respektive 304 i Göteborg och Malmö.
Drygt två av tre sökande är kvinnor. I Göteborg och Stockholm är andelen kvinnor något högre. De flesta, tre av fyra, är under 25 år. Tre procent av de sökande saknar svenskt personnummer. I Malmö är andelen utan svenskt personnummer något högre: 4,5 procent.
Totalt finns 198 utbildningsplatser vid tandläkarprogrammen: 47 vid Göteborgs universitet, 90 vid Karolinska Institutet och 61 vid Malmö universitet. Alla lärosäten gör dock ett överintag, så totalt antas cirka 275 personer.

Upptäck mer