Färre vuxna besöker tandvården

Allt färre vuxna besöker tandvården regelbundet, andelen extraktioner minskar, och äldre med dålig tandhälsa har fler tänder kvar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Poppis att bli tandläkare

Över tusen personer har sökt till höstens tand­läkar­utbildningar. Två av tre sökande är kvinnor och tre av fyra sökande personer är under 25 år.

Nyheter

Allt fler kvinnliga tandläkare

Antalet tandläkarlegitimationer blir fler, och en allt större andel av de yrkesaktiva är kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Fler tar del av STB

Fler personer som har rätt till det särskilda tandvårdsbidraget (STB) får det i dag än vid starten 2013. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Skillnader i tandvårdsbesök

Tre av fyra kvinnor och två av tre män besökte tandvården under treårsperioden 2015 till 2017 för att få en basundersökning. Det visar ny statistik om tandvård och tandhälsa som Socialstyrelsen publicerar i dag.

Nyheter

Statistiken brister i tandläkarstudier

Statistikhanteringen i vetenskapliga artiklar från fem välrenommerade tandläkartidskrifter är bristfällig, visar en finsk granskning.

Forskning

Statistik om tandläkare

Statistik om tandläkare finns i Tandläkarsiffror 2011, en ny broschyr från Sveriges Tandläkarförbund.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons