Annons

Annons

Privatanställda tandläkare saknar kollektivavtal

I dag finns inget kollektivavtal för de allt fler tandläkare som är anställda inom privat tandvård. Det innebär att tandläkarna riskerar otydliga eller sämre anställningsvillkor, med bland annat ekonomiska konsekvenser även på lång sikt.

För andra yrkesgrupper inom tandvården finns kollektivavtal med de privata arbetsgivarna, men det saknas helt för tandläkarna. Hos Tjänstetandläkarna, som ser allt fler privatanställda tandläkare bland sina medlemmar, får man ta emot många frågor om anställningsvillkor och avtal.

Susanna Magnusson Tjänstetandläkarna

Susanna Magnusson


– Det blir allt vanligare att vara anställd privat, och det finns enskilda arbetsgivare som vill teckna avtal med oss, men eftersom vi inte är arbetstagarpart mot Vårdföretagarna är det närmast omöjligt, säger Susanna Magnus­son, ansvarig för förhandling och utredning hos Tjänstetandläkarna.
Anna Cestar Tjänstetandläkarna

Anna Cestar


– Det handlar om att den anställda ska ha en grundplatta för vad som gäller för till exempel pension, försäkringar och föräldraledighet. Det är också en fördel för arbetsgivaren att ha detta färdigpaketerat genom att ha ett kollektivavtal via sin arbetsgivarorganisation, säger Anna Cestar, ombudsman, Tjänstetandläkarna.
Flera av de stora privata kedjorna har kollektivavtal för till exempel tandhygienister och tandsköterskor, och hänvisar till dessa avtal även för tand­läkarna.
– Det kan dock vara ­otydligt vilka av reglerna som gäller. Ibland säger arbetsgivaren att villkoren är enligt kollektivavtal, men det är oklart vilket kollektivavtal som gäller, och ibland väljer man att plocka ut vissa delar, säger Susanna Magnusson.

Inbetalningar till tjänstepension

För den som fått en ny tjänst hos en arbetsgivare utan kollektivavtal blir det ännu viktigare att titta på vad som står i det egna anställningsavtalet.
– Det kan finnas hänvisningar till policys som reglerar förmåner och villkor. Vi som facklig organisation har ingen inblick i detta, och eftersom det inte är ett avtal kan arbetsgivarna ändra dessa utan förhandling, säger Anna Cestar.
Som exempel berättar hon om en arbetsplats där arbetsgivaren drog in inbetalningarna till tjänstepensionen.

Schemaläggning och förändrad verksamhet

Det finns även både små och stora arbetsgivare som helt saknar kollektivavtal. Då är man hänvisad till sitt anställningsavtal och till den arbetsrättsliga lagstiftningen.
Utan kollektivavtal har man inte heller rätt till att ha en facklig representant som representerar en i lokala förhandlingar, till exempel om schemaläggning och verksamhetsförändringar.

“När fler blir anställda utan kollektivavtal blir det till slut ogörligt för oss att hinna med.”

Vad ska man tänka på om man blir erbjuden en tjänst hos en arbets­givare som saknar kollektivavtal? Anna Cestar tycker att man innan man tar anställningen ska titta på hur anställningsavtalet ser ut, till exempel kompletterande föräldra- och sjuktillägg, antal semesterdagar, rätt till övertidsersättning, och hur löneprocessen ser ut.
– Det är sånt vi tittar på när medlemmar hör av sig, men när fler blir anställda utan kollektivavtal blir det till slut ogörligt för oss att hinna med, säger hon.
Hon tillägger att de förändringar som nu sker i lagen om anställningsskydd, LAS, bygger på att det finns kollektivavtal.

Beslut och förhandling

Men varför finns det då inga kollektivavtal för privatanställda tandläkare?
Per Östlund, förhandlingschef vid arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, hänvisar till historiken och att ”det aldrig har blivit något kollektivavtal” för tandläkarna.
– Tjänstetandläkarna har uppvaktat oss i frågan och vi vet vad de tycker, säger han.
Han tillägger att de inte har haft någon diskussion om kollektivavtal för tandläkare med sina medlems­företag.
– Det behöver komma från medlemmarna, men ytterst är det styrelsen som bestämmer.
För att få till ett nytt kollektivavtal behövs alltså ett beslut från arbetsgivarorganisationen, och sedan arbete för att förhandla fram avtalet.
Hos Tjänstetandläkarna har man arbetat länge med frågan om kollektivavtal för sina privatanställda medlemmar.
– Vi har nu en pågående kontakt med arbetsgivarsidan och upplever att det finns en viss förståelse för våra argument. Vi ser därför hoppfullt på fram­tiden, men vi fortsätter att arbeta hårt till dess att vi har ett avtal på plats, säger Susanna Magnusson.

Upptäck mer