Privatanställda tandläkare saknar kollektivavtal

I dag finns inget kollektivavtal för de allt fler tandläkare som är anställda inom privat tandvård. Det innebär att tandläkarna riskerar otydliga eller sämre anställningsvillkor, med bland annat ekonomiska konsekvenser även på lång sikt.

Nyheter

Ny tandvårdskedja vill växa snabbt

Tandvårdskedjan Dentalum köpte sin första klinik hösten 2019. I dag äger bolaget tolv kliniker och planen är att fortsätta växa snabbt.

Nyheter

Polaris ny delägare i Distriktstandvården

Tandvårdskedjan Distriktstandvården har fått en ny delägare – riskkapitalbolaget Polaris.

Nyheter

Ny delägare i Aqua Dental

Tandvårdskedjan Aqua Dental får en ny stor minoritetsägare – investeringsbolaget Novax.

Nyheter

Happident får ny vd

I dag började Marika Qvist, tidigare vd för Folktandvården Skåne AB, som ny vd för tandvårdskedjan Happident.

Nyheter

Vårdskulden befaras växa

Tandvården har påverkats mycket av coronapandemins första våg. Under våren byggdes en vårdskuld upp i hela landet. Nu befarar tandvårdscheferna att vårdskulden kan öka ännu mer.

Covid-19

Coronakrisen slår hårt mot tandvårdskedjorna

Coronakrisen drabbar landets privata tandvårdskedjor hårt. Hemtandvården på äldreboenden påverkas särskilt mycket, men även generellt märks en tydlig nedgång.

Covid-19

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons