Kraftig ökning av klagomål på estetiska behandlingar

Antalet tips till IVO om estetiska behandlingar har ökat med 460 procent sedan den nya lagen om dessa infördes. Myndigheten konstaterar också att många estetiska verksamheter saknar kunskap om vilka regler som gäller.

Nyheter

Många överraskade av ny avgift för estetiska ingrepp

En ny avgift enligt den nya lagstiftningen för estetiska behandlingar har gjort att IVO har blivit överhopade med frågor om den faktura de skickat till vårdgivarna.

Nyheter

Ny myndighet ska motverka välfärdsbrott

Regeringen beslutade nyligen att ge en särskild utredare i uppdrag att bilda en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten.

Nyheter

Ökat skydd för visselblåsare

Sverige fick i december en ny visselblåsarlag, vilket innebär att arbetsgivare i tandvården med fler än 50 anställda är tvungna att upprätta en särskild visselblåsarfunktion. Den nya lagen ger dessutom ett ökat skydd för tandläkare som visselblåser.

Riktlinjer & kvalitet

Privatanställda tandläkare saknar kollektivavtal

I dag finns inget kollektivavtal för de allt fler tandläkare som är anställda inom privat tandvård. Det innebär att tandläkarna riskerar otydliga eller sämre anställningsvillkor, med bland annat ekonomiska konsekvenser även på lång sikt.

Nyheter

Nya lagar om medicinteknik

En ny lagstiftning om medicintekniska produkter träder i kraft i Europa den 25 maj i år. Bland annat skärps kraven på spårbarhet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons