Annons

Annons

Privattandläkarna lämnar förbundet

Vid Privattandläkarnas verksamhetsplaneringsmöte den 24-25 november klubbade man igenom beslutet att bli en branschorganisation efter årsskiftet, och att man därigenom lämnar Tandläkarförbundet. Inför mötet hade Privattandläkarna aviserat att namnet på branschorganisationen skulle bli Sveriges Tandläkarförening, eller mer vardagligt Tandläkarna. Detta gick inte igenom; styrelsen fick i stället i uppdrag att komma med ett nytt namnförslag...

Vid Privattandläkarnas verksamhetsplaneringsmöte den 24-25 november klubbade man igenom beslutet att bli en branschorganisation efter årsskiftet, och att man därigenom lämnar Tandläkarförbundet.
Inför mötet hade Privattandläkarna aviserat att namnet på branschorganisationen skulle bli Sveriges Tandläkarförening, eller mer vardagligt Tandläkarna. Detta gick inte igenom; styrelsen fick i stället i uppdrag att komma med ett nytt namnförslag till föreningsmötet i maj.
I den nya branschorganisationen ska generalsekreteraren ha det operativa uppdraget. I verksamhetsplanen står det att medlemskapet i förbundet upphör vid ingången av 2012.
Medlemmar i föreningen blir företag som bedriver tandvårdsverksamhet, det vill säga enbart juridiska personer och inte enskilda tandläkare. Det betyder att även yrkesgrupper som tandhygienister, tandtekniker och tandsköterskor som driver tandvårdsföretag eller har enskild firma kan ansöka om medlemskap i organisationen.

Sex regioner

Nuvarande lokalavdelningar försvinner, i stället bildas sex regioner. Men traditionen med representativ demokrati försvinner och ersätts med direktdemokrati där varje enskild medlem får rösträtt på föreningsmöten.
Föreningsmötena ska vara öppna för alla medlemmar.
Antalet röster per medlem ska grundas på medlemsföretagets omsättning, en röst för var femte uppnådd miljon kronor, dock med en begränsningsregel som slår fast att medlemmen maximalt kan ha 40 procent av det totala antalet röster i röstlängden.
Samtidigt med att branschorganisationen bildas vill man öppna för ett individuellt medlemskap i Tandläkarförbundet för alla tandläkare och tandläkarstudenter. Ett förslag om detta läggs fram i en motion till förbundsmötet den 2 december.
FS har besvarat motionen och vill ”…att förbundsmötet ger FS i uppdrag att förutsättningslöst och skyndsamt analysera konsekvenserna av motionärernas förslag i syfte att få en fungerande yrkesorganisation för alla tandläkare”.

Obesvarade frågor

Tandläkartidningen har varit i kontakt med Privattandläkarna för att få svar på följande frågor:
Namnförslagen Sveriges Tandläkarförening eller mer vardagligt Tandläkarna fick inte gehör vid mötet – varför?
Vad händer rent praktiskt efter årsskiftet – kommer lokalavdelningarna att finnas kvar under en övergångsfas? Upphör tandläkarnas medlemskap omedelbart vid årsskiftet?
När ska den nya branschorganisationen vara sjösatt fullt ut?
Privattandläkarna vill inte gå in på några detaljer, men har lämnat ett skriftligt och generellt svar:
”Privattandläkarna fortsätter nu sin information till och dialog med medlemmar och förtroendevalda med fokus på besluten på föreningsmötet. Vi hänvisar våra medlemmar till den information som löpande lämnas av styrelsen och kontoret rörande det fortsatta arbetet”.

Upptäck mer