Annons

Annons

Redo att rycka ut

Rättsmedicinalverket (RMV) gör en unik satsning på att utbilda tandläkare som kan identifiera avlidna vid en katastrof. Tandläkarna förbereder sig för att snabbt kunna rycka ut vid omfattande olyckor, bränder, terrordåd eller naturkatastrofer.

Elva identifieringskunniga tandläkare har i veckan gått en tvådagarskurs på RMV:s huvudkontor i Stockholm för att få en introduktion i hur det går till i praktiken med identifiering av avlidna vid katastrofer – på engelska disaster victim identification (DVI).
Rättsmedicinalverket (RMV) har två anställda rättsodontologer och håller numera kontakt med ett 30-tal resurstandläkare för DVI. De finns i olika delar av landet och är beredda att ställa upp vid omfattande händelser med många avlidna, i Sverige eller utomlands.
Resurstandläkarna har tidigare gått ett antal korta kurser för att lära sig identifiera avlidna. Kurserna ordnas av Svensk Rättsodontologisk Förening (SROF).
En del av tandläkarna har även erfarenhet av identifieringsarbete i skarpt läge, exempelvis i samband med tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004, diskotekbranden i Göteborg 1998 eller Estoniakatastrofen 1994, då hundratals svenskar dog när passagerarfartyget Estonia förliste på väg från Tallinn till Stockholm.

Mays Raouf


”En ära att bli utvald”
Mays Raouf är en av resurstandläkarna på RMV:s lista som har varit på DVI-utbildning i Stockholm i veckan.
– Det är en ära att bli utvald och spännande att sätta sig in i identifieringsarbetet. På kursen har vi bland annat fått en introduktion till polisens nya DVI-organisation och lärt oss det nya datasystemet som används för att registrera avlidna, berättar hon.
Till vardags är Mays Raouf allmäntandläkare på Smile i Halmstad och meriteringstandläkare inom ortodonti på Smile i Helsingborg. Hennes intresse för identifieringsarbete väcktes under tandläkarutbildningen i Göteborg.
– Jag har alltid gillat deckare och tv-program som CSI och ville fördjupa mig inom rättsodontologin.

Resurstandläkarna fick öva identifieringsarbete på kursen.


Hon gjorde ett sommarforskningsprojekt om åldersbedömning med hjälp av visdomständer och gick med i Svensk Rättsodontologisk Förening. Mellan 2004 och 2012 gick hon tolv korta kurser för att bli identifieringskunnig tandläkare och auskulterade hos Irena Dawidson, rättsodontolog på Rättsmedicinalverket.
Rätt personlighet
Mays Raouf har aldrig varit ute på katastrofarbete men är beredd på att ingå i ett DVI-team i Sverige eller utomlands.
– Jag tror att jag har rätt personlighet för det. De viktigaste egenskaperna som krävs är självsäkerhet, stor samarbetsförmåga och avskärmningsförmåga: att kunna koncentrera sig på uppgiften även under svåra omständigheter, säger hon.

Anna Jinghede


Unik satsning
Anna Jinghede, rättsodontolog vid RMV, berättar on RMV:s satsning:
– Det är unikt internationellt sett att en myndighet knyter an ett antal tandläkare för att vara en extra resurs vid identifieringsinsatser.
Hon tycker att det är viktigt att ha en beredskap inför framtida katastrofer.
– Det minskar risken för att identifieringsarbetet blir fördröjt och ineffektivt. Det ligger också rätt i tiden, med tanke på händelseutvecklingen i världen och att polisen successivt har utvecklat en ny DVI-organisation, säger Anna Jinghede, som har dubbla utbildningar och har arbetat både som tandläkare och kriminaltekniker.
Rekryteringen av resurstandläkare för DVI har skett genom Svensk Rättsodontologisk Förening, men nu har det blivit en formell koppling mellan tandläkarna och RMV.
Janet Suslick

Upptäck mer