Annons

Annons

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre oral livskvalitet

Medelålders personer som regelbundet går till tandläkare har en lägre risk att få en försämrad oral livskvalitet. Om besöket görs hos specialist ökar sannolikheten att den förbättras, visar ny studie.

Att regelbundet gå på tandläkarkontroll mellan 50 och 65 års ålder kan vara en bra investering. Det visar en svensk-norsk studie på drygt 3 500 svenskar, 50 år gamla vid studiestarten, som har följts och som fått besvara en tandhälsoenkät åren 1992, 1997, 2002, 2007 och 2012.
De som både 1992 och 2007 rapporterade att de hade en lång erfarenhet av regelbundna tandläkarbesök hade en signifikant lägre risk att uppleva en försämring i sin orala hälsorelaterade livskvalitet, medan de som rapporterade lång erfarenhet av specialisttandvård hade en signifikant större chans till förbättrad oral livskvalitet.
Det vanligaste var dock att inget förändrades, sju av tio medverkande upplevde ingen skillnad i den orala livskvaliteten, medan en av tio rapporterade en försämring och två av tio en förbättring.

Upptäck mer