Annons

Annons

Regeringen vill stärka EES-patienters rättigheter

Skyldighet att informera patienter från EES-området om vad som gäller för bland annat tillsyn och ersättning ska införas i tandvårdslagen. Det föreslår socialdepartementet.

Sedan tidigare finns bestämmelser kring patienternas rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, men tandvården har inte omfattats, vilket Tandläkarförbundet påpekat. Nu föreslår socialdepartementet att också tandvården införlivas genom att tandvårdslagen ändras.
Det innebär krav på vårdgivaren att ge information till patienter som kommer från EES-länder om den statliga tillsynen av hälso- och sjukvården, tandvården inbegripen, det vill säga om vårdgivarregistret, om patientnämndernas verksamhet och om rätten till patientskadeersättning. Vårdgivaren ska också tillhandahålla en specificerad faktura om kostnaderna för patientens vård.
Samtliga författningsändringar föreslås gälla från den 1 juli 2016.
Tandläkarförbundet kommer att lämna ett remissvar på förslaget.

Upptäck mer