Annons

Annons

Remisskarusell orsakade onödigt lidande

En multisjuk tonåring med svår intellektuell funktionsnedsättning kom till en folktandvårdsklinik i Skåne med tandvärk. Trots rotrester, kariesskadade tänder och parodontit fick hon vänta ett halvår på tandsanering.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria av Folktandvården Skåne AB. Folktandvården konstaterade att flickan sannolikt fick lida i onödan under nästan sex månader. Behandlingen fördröjdes främst på grund av bristfälliga remissrutiner. I händelseanalysen påpekade folktandvården en lång kedja med fel.
Kvinnan var 19 år när hon kom med sin pappa på akutbesök till en klinik i Malmö. Förutom sin intellektuella funktionsnedsättning hade hon cerebral pares, svår epilepsi och var rullstolsburen.
Remitterades fel
Rotresterna och de kvarvarande tänderna behövde extraheras, enligt flickans ordinarie tandläkare. Flickan borde ha remitterats till pedodonti i Malmö enligt Folktandvården Skånes riktlinjer, men remiss skickades istället till sjukhustandvården.
Sjukhustandvården avvisade remissen och flickan remitterades istället till pedodonti i Malmö. Enligt händelseanalysen borde pedodonti i Malmö ha hänvisat direkt till pedodontiavdelningen i Lund, men det gjordes inte.
Flickan prioriterades inte högst och skulle få vänta i sju månader. En omprioritering gjordes och då planerade man istället att sanera under narkos i Trelleborg.
Remitterades fel igen
Två månader efter allmäntandvårdens bedömning att patienten behövde totalsanering, blev patienten inte godkänd för narkos i Trelleborg. Pedodonti i Malmö borde även då ha remitterat till pedodonti i Lund, men kontaktade istället sjukhustandvården i Lund.
Sjukhustandvården i Lund kunde dock inte ta emot patienten eftersom narkos skulle ges i Hässleholm, och där kunde man inte behandla en medicinsk riskpatient.
Remiss skickades då istället till pedodontiavdelningen i Kristianstad, som borde ha hänvisat direkt till pedodonti i Lund. Efter ett par veckor uppdagades det att pedodonti i Kristianstad inte kunde ta emot flickan, som återremitterades till pedodonti i Malmö utan behandling.
Pedodonti i Malmö kontaktade då patientansvarig läkare. Efter fler turer remitterades flickan till pedodonti i Lund och efter ytterligare två månader fick hon till slut en total extraktion under narkos. Då hade det gått nästan ett halvår sedan hon sökte tandvård.
Skrev samarbetsavtal
För att försäkra att barn och ungdomar i Skåne inom rimlig tid får en god och säker tandvård i narkos, har ett samarbetsavtal utformats. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att de planerade åtgärderna är tillräckliga, även för patienter med en medicinsk risk i samband med sövning.
Narkostandvård på barn och ungdomar utförs nu på sjukhus i Trelleborg, Malmö, Kristianstad och Helsingborg. För medicinska riskpatienter utförs narkostandvården på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Tandvårdskoordinator tillsätts
En tandvårdskoordinator ska tillsättas för att administrera och säkerställa narkostandvården.
IVO påpekar att kunskapen om avtalet måste hållas levande hos de berörda verksamheterna. Det kräver ett fortsatt aktivt arbete med ledning och styrning.
Fall med felaktigt remissförfarande har inträffat tidigare inom Folktandvården Skåne AB och IVO håller på med en verksamhetstillsyn av tandvårdsbehandling i narkos inom Region Skåne.
Janet Suslick

Upptäck mer