Annons

Annons

Hedersmedalj till Susanna Axelsson

Susanna Axelsson, tidigare generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), får i år Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj.

Susanna Axelsson

Foto: Privat

Motivering

För modernt och stabilt ledarskap som starkt bidragit till att upphöja och tillgängliggöra vetenskaplig evidens inom tandvård och sjukvård.

Susanna Axelsson var generaldirektör för SBU från år 2015 tills hon gick i pension den 7 september i år. Hon började arbeta vid SBU år 2000, till en början som projektledare, och sedan som chef för avdelningen för utvärdering i drygt fem år.

Hon är tandläkare i grunden och gick ut tandläkarutbildningen 1980. 1993 tog hon doktorsexamen i odontologi. Nästa karriär­steg var att bli specialist i bettfysiologi 1996. Hon arbetade sedan som bettfysiolog inom folktandvården i Uppsala och i Stockholm innan hon började på SBU.

Under hösten har hon haft kvar uppdraget som ledamot i Rådet för evidensbaserad miljö­analys vid det statliga forskningsrådet Formas.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är den myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. I Tandläkartidningen har Susanna Axelsson, tillsammans med kollegor från SBU, bidragit med en artikel om evidensbaserad tandvård.

För sitt arbete belönas hon med Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj.

Upptäck mer