Annons

Annons

Rökande ungdomar utvecklar mer karies

Ungdomar som röker drabbas i högre utsträckning av karies medan snusning inte verkar påverka kariesrisken, visar ny svensk studie.

Rökande ungdomar har 50 procent högre risk att drabbas av karies jämfört med icke-rökare. Det kan svenska forskare visa efter att de följt närmare tusen 19-åringar under tre års tid.
Ungdomarna rekryterades från folktandvården i södra Sverige där de undersöktes kliniskt och fick frågor om sitt tobaksbruk. Vid studiestart angav 22,3 procent att de rökte, fler flickor än pojkar, medan 6,3 procent angav att de snusade, betydligt fler pojkar än flickor.
Redan vid studiestarten hade de rökande ungdomarna en signifikant högre erfarenhet av karies, något som sedan fortsatte att öka under de tre åren fram till uppföljningen. Medan ungdomar som inte rökte i snitt hade fyra karierade eller fyllda tandytor (DFS) vid studiestart och fem vid uppföljningen tre år senare, var samma siffror för rökarna 5,6 respektive 7,1.
Ett annat sätt att beskriva kariesbelastningen är att titta på andelen som är fria från karies. Bland icke-rökarna var 26,7 procent kariesfria vid studiestart, något som hade minskat tre år senare till 22,9 procent. Bland rökarna var 20,4 procent kariesfria vid studiestart, men endast 9,9 procent var det tre år senare.
Snusarna var inte signifikant annorlunda än icke-rökarna i någon parameter.
Forskarna påpekar att studien inte kan fastslå ett orsakssamband mellan rökning och karies och att rökningen kan vara en markör för livsstil och socio-ekonomisk tillhörighet. Men de poängterar att rökning också kan påverka tandhälsan rent biologiskt genom försämrad buffertkapacitet i saliven och påverkan på nivåerna av immunoglobulin A (IgA).

Upptäck mer