Annons

Annons

Rött ljus för plack

Kanske kan tandborste, tandtråd och mellanrumsborste i framtiden få sällskap när man ska sköta sin munhygien hemma. Ett finskt forskarteam har utgått från ett välbeprövat färgämne och ljus av specifika våglängder för att komma åt bakterierna i plack med så kallad fotodynamisk terapi.

Blått, grönt, och infrarött. Behandlingen rör sig över färgspektrat, men det börjar med färgämnet indocyaningrönt. Detta har sedan 1950-talet använts som kontrastmedel vid röntgenundersökningar. Det absorberar ljus framför allt vid våglängder kring 800 nm, alltså infrarött ljus strax utanför vad ögat kan uppfatta.
I den nyframtagna metoden använder man munskölj med indocyaningrönt. Färgämnet fäster till plack. I nästa steg använder man ett munstycke för att belysa placken med ljus av två specifika våglängder, 810 nm och 405 nm.

Jukka H Meurman


– Färgämnet aktiveras av den längre våglängden, vilket ger en baktericid effekt. Det har visat sig att streptokockerna i munnen är särskilt känsliga för detta, säger Jukka H Meurman, professor emeritus i orala infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet.
Han har varit med som expert på orala infektionssjukdomar och mikrobiologi i forskningen kring metoden. Han påpekar att metoden egentligen inte är ny. Färgämnet indocyaningrönt är välbeprövat, och fotodynamisk terapi har använts länge för olika hudsjukdomar. Det nya är paketeringen: munskölj och ett lysande munstycke för att patienten själv ska förbättra sin munhygien.

”Det är ganska fiffigt att man kan använda fotodynamisk terapi för munsjukdomar.”

I dagsläget har man visat att metoden fungerar för att komma åt dentala patogener och förebygga karies, tandköttssjukdomar och oral mucosit, och man tänker sig att det ska kunna bli en del i behandlingen av parodontit och peri-implantit.
– Det är ganska fiffigt att man kan använda fotodynamisk terapi för munsjukdomar. Det har tidigare undersökts för vissa sjukdomar i munslemhinnan, till exempel lichen, men inte riktigt fungerat.

Fäster specifikt till plack

Vad är det då för mekanism man använder i fotodynamisk terapi? Här hamnar vi på kvantkeminivå och elektroner som förflyttar sig. Det som sker är förenklat att ljuset ger färgmolekylen energi, som denna sedan släpper ifrån sig i form av värme och genom att i sin tur överföra energi till syremolekyler. Dessa syremolekyler blir mycket reaktiva och får en bakteriedödande effekt.
Eftersom indocyaningrönt fäster specifikt till plack är det där man får effekten. Kariesbakterien saknar det enzym, katalas, som kan skydda mot de reaktiva syremolekylerna, och de blir därför extra känsliga för behandlingen.
– Det var från denna kunskap man utvecklade systemet, och man har visat att det hjälper till att förebygga karies och gingivit. Det nya med metoden är att den antibakteriella påverkan är väldigt lokal jämfört med andra medel för munskölj, där man dödar alla möjliga bakterier.

Antibakteriell effekt

Men hur var det med den kortare våglängden, 405 nm? Här har vi synligt blått ljus av en våglängd som har en välkänd antibakteriell effekt. Det ger alltså ytterligare effekt på biofilmen.
– Något som är spännande är att idén till att utveckla detta kom från personer helt utanför odontologin. ­”Pappan” till detta är barnkirurg, och han tänkte att det kontrastmedel man använde intravenöst vid röntgen­undersökningar borde kunna användas till annat.
Sedan har idén utvecklats av ett multidisciplinärt team med bland annat orala mikrobiologer, patologer och ingenjörer.

” Jag tycker också att det skulle vara intressant att titta på för slemhinnesjukdomar som svampinfektioner och ­lichen.”

Jukka H Meurman tycker att konceptet är intressant, men upplever att munstycket är lite klumpigt att använda och att 10 minuter känns som lång tid. En kortare behand­lings­tid skulle kräva ett mer intensivt ljus, och detta skulle bli för varmt. Men utveckling pågår.
– Metoden är ganska ny, så jag vet inte om den används så mycket än. Jag tror dock att det finns många patientgrupper som skulle kunna dra nytta av den, till exempel för behandling av parodontit och peri-­implantit. Jag tycker också att det skulle vara intressant att titta på för slemhinnesjukdomar som svampinfektioner och ­lichen.
När man har belyst tänderna med hjälp av mun­stycket under tio minuter ska det vara lättare att borsta bort plack. Det är alltså patienten som ska använda metoden hemma. Jukka H Meurman påpekar att metoden ska ses som ett komplement till annan munvård.
– Man ska fortfarande borsta och flossa, och gå regelbundet till tandläkare och tandhygienist.

Upptäck mer