Annons

Annons

Så förändras tandvårdsstödet 2023

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattat beslut om förändringar i tandvårdsstödet. I år har man framför allt sett över reglerna för protetik, men också bland annat gjort anpassningar till de nationella riktlinjerna. Även referenspriserna uppdateras.

Beslutet innebär bara några mindre förändringar jämfört med den remiss som skickades ut i mars. Kortfattat är ändringarna dessa:

  • Ett nytt tillstånd för enstaka tänder utan annat tillstånd som extraheras inför rehabilitering.
  • Tillstånd 5041 för revision av ofullständig rotfyllning vid rehabilitering förtydligas och ett nytt tillstånd införs för revision av rotfyllningar vid lagningar.
  • För tillstånden 5448 och 5449 försvinner regel E.2 som har begränsat antalet ersättningsberättigande implantat vid omgörning.
  • Förenklade krav på dokumentation för tillstånden 4882, 5445, 5447, 5448 och 5449.
  • Restriktionerna i åtgärderna 163 och 164 tas bort för att möjliggöra ytterligare provtagning.
  • Två nya åtgärder för kvalificerat rådgivande samtal vid risk för sjukdom.
  • Ett förtydligande av åtgärderna 301, 302 och 303 att de inte omfattar injektion med botulinumtoxin.
  • En ny åtgärd för sinuslyft utan eget ben eller benersättningsmaterial.
  • En ny åtgärd för åtgärdande av komplicerade tekniska implantatkomplikationer.
  • Flera förtydliganden och justeringar för att stämma med förändringarna ovan.

Läs mer om förändringarna på TLV:s webbplats.
De nya reglerna gäller från och med den 15 januari 2023.

Upptäck mer