Annons

Annons

Så kan antibiotika användas patientsäkert

Hur kan antibiotika användas på ett hållbart och patientsäkert sätt inom tandvården? Frågan diskuteras på årets odontologiska riksstämma vid ett symposium om antibiotika.

Vid årsskiftet blir Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama i Sverige. Hon medverkar vid symposiet tillsammans med Margareta Hultin och Aron Naimi-Akbar, som båda är ledamöter i Tandvårds-Strama.
Tips och senaste nytt
Det senaste kring endokarditprofylax, inklusive svensk statistik kommer att presenteras och diskuteras, liksom vårdhygienens betydelse för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.
Tips kommer att ges om digitala hjälpmedel som underlättar beslut om antibiotikaanvändning i den kliniska vardagen.

Bodil Lund


Professor i Norge
Bodil Lund är professor vid Universitetet i Bergen. Hon är käkkirurg och forskar om antibiotikaresistens. Hon har tidigare arbetat vid Karolinska institutet (KI) och är kvar där en dag i veckan. Tidigare var hon också ledamot i svenska Tandvårds-Strama.
Hon har medverkat i uppdateringen av Norges nationella riktlinjer för antibiotikaanvändning i tandvården. Hon är med i Norska Tandläkarföreningens grupp för strategiska frågor kring antibiotika och har även varit med och skrivit Norges nationella rekommendationer för vårdhygien.
Vill ha nya riktlinjer
Bodil Lund vill att Sveriges rekommendationer kring antibiotikaanvändning på sikt dateras upp och att utbildningen kring antibiotika inom tandvården harmoniseras.
Hon vill att antibiotika ska användas ”rationellt jämlikt” inom tandvården. Användningen ska alltså minskas där det är möjligt.
Hon vill också se en större samverkan inom Skandinavien vad gäller antibiotika.

Margareta Hultin


Ledamöter i Tandvårds-Strama
Margareta Hultin har varit ledamot i Tandvårds-Strama sedan 2015. Tillsammans med Bodil Lund forskar hon om antibiotika i tandvården. Till vardags arbetar hon på KI som biträdande prefekt och ansvarig för grundutbildningen vid institutionen för odontologi.
Epidemiolog
Aron Naimi-Akbar är också ledamot i Tandvårds-Strama. Han är universitetslektor i odontologisk epidemiologi vid Malmö universitet.
Aron Naimi-Akbar

Aron Naimi-Akbar


En uppgift är att vara föreståndare för enheten för utvärdering av metoder inom odontologi (HTA?O). Han arbetar också med registerstudier baserade på uppgifter från exempelvis Socialstyrelsen och Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
Janet Suslick

Upptäck mer