Annons

Annons

Så ofta är tandläkare sjukskrivna

Enligt ny statistik från Försäkringskassan hade tandläkare i snitt nio och en halv dags sjukfrånvaro under gångna året. Siffran var högre bland kvinnor än män.

Foto: Colourbox

Antalet sjukdagar bland tandläkare

Antalet dagar är räknade i snitt och inkluderar både män och kvinnor.

 

2017: 9,4.

2018: 9,9.

2019: 9,0.

2020: 9,3.

2021: 9,3.

2022: 9,0.

2023: 9,5.

 

Källa: Försäkringskassan.

 

Under förra året var tandläkare hemma sjuka i snitt nio och en halv arbetsdagar. Detta enligt ny statistik från Försäkringskassan.

Samtidigt visar statistiken att kvinnliga tandläkare var sjukskrivna mer än dubbelt så mycket än män – där landade antalet arbetsdagar på tolv dagar i relation till genomsnittet bland män som låg på lite mindre än fem dagar.

Tandläkartidningen har tagit del av siffrorna över antalet sjukskrivningsdagar i tandläkaryrket mellan åren 2017 fram till i fjol. Antalet sjukskrivningsdagar har varit någorlunda lika under dessa år. Däremot var året med minst antal sjukskrivningsdagar bland kvinnorna lägst år 2019 då genomsnittet landade på elva dagar.

Samtidigt är det fler kvinnor än män som arbetar som tandläkare. Enligt Försäkringskassan var 3 846 kvinnor av 5 869 verksamma i branschen det gångna året.

Som en jämförelse hade läkare fem sjukdomsdagar under 2023.

Tidigare har Tandläkartidningen rapporterat om att antalet sjukdagar bland tandsköterskor är högre jämfört med övriga yrken på arbetsmarknaden. Enligt statistik från Försäkringskassan har yrkesgruppen i genomsnitt 13,7 sjukdagar per år, jämfört med övriga yrken som i genomsnitt har nio dagar.

Upptäck mer