Annons

Annons

Facket: Hårdast arbetsmiljö för tandsköterskor

Höga krav, slitsamma arbetsställningar, lågt inflytande över arbetstiden och för lite stöd från chefer resulterar i hög sjukfrånvaro bland tandsköterskor. Det visar fackförbundet Visions nya rapport som slår fast att det är en särskilt utsatt arbetsgrupp.

Foto: Colourbox

I Visions nya rapport om arbetsmiljön för tandsköterskor framkommer att de är den yrkesgrupp som har det mest ansträngt på jobbet bland deras medlemsgrupper.

Dessutom är sjukdagarna bland tandsköterskor fler jämfört med andra yrken – många uppger även att de jobbar trots att de är sjuka.

– Tandsköterskor måste ges större inflytande över sin arbetstid och hur jobbet ska utföras, det är en förutsättning för en högkvalitativ tandvård som gynnar både yrkesutövare och patienter, säger Dalia Eid, andra vice ordförande i Vision i deras pressmeddelande.

Enligt statistik från Försäkringskassan har yrkesgruppen i genomsnitt 13,7 sjukdagar per år, jämfört med övriga yrken på arbetsmarknaden som har 9 dagar.

Dalia Eid. Foto: Vision

Samtidigt svarar fler än hälften i Visions undersökning att de jobbat vid tillfällen då de borde varit sjukskrivna det senaste året. Den främsta anledningen är att de inte vill belasta sina kollegor följt av att de inte har råd att stanna hemma.

Bristen på tandsköterskor är utbredd runtom i landet. Samtidigt svarar flera tandsköterskor att de överväger att lämna yrket på grund av arbetsmiljön och låga löner. Därför vill Vision att såväl arbetsgivare som regering slår ett slag för yrkesgruppen.

– Tandsköterskor spelar en nyckelroll för en god tandvård, trots det värderas deras arbetsinsatser på tok för lågt. Arbetsgivare i regionerna behöver nu göra riktade och långsiktiga lönesatsningar på tandsköterskor.

Upptäck mer