Annons

Annons

Saco håller kongress

Motioner om bland annat obligatorisk fortbildning, arbetsvillkor för forskare och bättre ersättningsnivåer i socialförsäkringarna ska behandlas under Sacos kongress i november.

Saco består av 21 fackförbund, däribland Sveriges Tandläkarförbund, som gemensamt opinionsbildar och påverkar samhällsdebatten genom utredningar, debattartiklar och möten med politiker och beslutsfattare. Sammanlagt representerar Saco 71 000 akademiker med målet att förbättra löner, arbetsmiljö och rättigheter för dessa.
Den 10–11 november samlas Sacos kongress. Kongressen är Sacos högsta beslutande organ och den hålls vart fjärde år.

Livslön och fortbildning

En viktig och omfattande proposition till kongressen handlar om Sacos framtida inriktning och arbete, där förslagen grundas på en framtidsutredning som Saco gjort.
Under kongressen ska även 27 motioner, det vill säga förslag från medlemsorganisationerna, behandlas. Läkarförbundet vill se att Saco ser över livslön och arbetsvillkor för forskarutbildade och verkar för att taket i sjukförsäkringen höjs så att de med högre löner får en ersättning som hamnar närmare 80 procent av lönen än vad som är fallet i dag. Läkarförbundet motionerar också om att Saco ska verka för att akademikers kontinuerliga fortbildning ska vara statligt reglerad, och hänvisar till hälso- och sjukvårdens uppdrag att leverera en god, effektiv och patientsäker vård.

Jämlikhet

Sveriges Arkitekters motion handlar om mångfald, inkludering och likabehandling. ”Vare sig ekonomiska, formella, kulturella eller sociala hinder ska stå i vägen för våra medlemmar i deras arbetsliv”, skriver förbundet i sin motion och anser att det är en brist att inriktningspropositionens förslag till Sacos samhällspolitiska program saknar bredare skrivningar om inkludering, likabehandling och mångfald omfattande samtliga jämlikhetsaspekter, inte bara jämställdhet mellan könen.
Sjukförsäkringens ersättningsnivå och akademikers fortbildning återkommer i motioner från Sveriges Ingenjörer respektive Lärarnas Riksförbund, som också i en motion lyfter behovet av att stärka studenters sociala skyddsnät. Sveriges Tandläkarförbund har inte lämnat in någon motion till kongressen.

Upptäck mer