Annons

Annons

Samband mellan parodontit och framtida diabetes

Svenska data visar att graden av parodontit och sämre behandlingsrespons är associerat med risken att få diabetes.

En svensk registerstudie analyserade data från 8 983 patienter som fick vård för parodontit vid Gävle sjukhus mellan 1980 och 2015. Samkörning med andra register identifierade de som sedan fick diabetes innan 2015, vilket gav en medianuppföljningstid på 21 år.  Ingen hade diagnostiserad diabetes vid behandlingen för parodontit. Sammanlagt fick 711 patienter senare diabetes.
Färre tänder och mer blödning vid sondering (bleeding on probing, BOP) var signifikant associerat med framtida diabetes efter justering för ålder, kön, rökning, utbildningsnivå och civilstånd. Detsamma gällde dålig respons på behandlingen mot parodontit.

Lägre grad av inflammation

En möjlig förklaring till sambandet, enligt forskarna, är att de patienter som har en god behandlingsrespons troligen har en fortsatt lägre grad av inflammation i kroppen, vilket minskar risken för framtida diabetes.
Studien hittade ingen inter­aktion mellan rökning och dålig behandlingsrespons, men när rökare och icke-rökare analyserades separat sågs sambandet mellan dålig behandlingsrespons och diabetes främst i gruppen rökare. Det understryker än en gång hur viktigt rökstopp är vid behandling mot parodontit.

Upptäck mer