Annons

Annons

SBU: Colgates forskning om arginin oetisk

Det finns inga goda vetenskapliga studier som visar att tillsatsen arginin förebygger karies. Studier som företaget Colgate Palmolive gjort har dessutom brutit mot forskningsetiska regler.

Arginin är en nyligen introducerad tillsats till tandkräm och andra tandvårdsprodukter som innehåller fluor. Arginin lanserades initialt mot känsliga tandhalsar, men används numer också i kariesförebyggande syfte.
Den granskning av det vetenskapliga stödet för arginin som kariesförebyggande till tandkräm visar att mer forskning behöver göras. Studierna behöver också vara oberoende; de som finns har finansierats av Colgate Palmolive  som tillverkar produkten och representanter för företaget har deltagit i varje steg under studiernas gång, konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
– Vill man göra en tillförlitlig studie bör man inte vara involverad i alla delar av den, säger Aron Naimi-Akbar, tandläkare och forskare vid Karolinska institutet som varit med och gjort översikten.

Brott mot etiska principer

I flera av de studier som genomförts ingick en kontrollgrupp av barn som fick behandling med tandkräm utan fluor. Att ha med en sådan kontrollgrupp bryter mot de grundläggande forskningsetiska principerna.
Hur allvarligt är det att bryta mot forskningsetiska regler?
– Man skulle inte få genomföra en sådan studie i Sverige. Det är svårt att säga hur försöken har påverkat barnen som var med men det är viktigt att följa grundläggande etiska principer i all forskning, säger Aron Naimi-Akbar.
Tandkräm med arginin kostar cirka 40 procent mer än fluortandkräm, och enligt SBU behöver den extra kostnaden ställas i relation till en eventuell extra effekt när det gäller att förebygga karies.
Läs hela rapporten på SBU:s hemsida!

Upptäck mer