Annons

Annons

Skadligt ämne i koltandkräm

I en tandkräm med kol får man på köpet minst en hälsovådlig restprodukt från förbränningsprocessen. Det visar en ny studie från NIOM.

Det finns flera tandkrämer och tandpulver på den svenska marknaden som innehåller kol, ofta med försäljningsargumentet att det gör tänderna vitare. Nu har en forskare vid NIOM tittat närmare på deras egenskaper och innehåll, och hittat det giftiga ämnet naftalen i en av de undersökta produkterna.

Ida Stenhagen

Ida Stenhagen


– Det var ett av de mer oroande fynden, men egentligen är det ingen överraskning med tanke på tillverkningsmetoden, säger Ida Stenhagen, senior forskare och expert i organisk kemi vid NIOM.
Kolet som används i tandkräm och tandpulver framställs från till exempel bambu, trä eller kokosnötskal som förbränns vid höga temperaturer. Vid denna process bildas flera polyaromatiska kolväten, varav naftalen är det vanligast förekommande.
Enligt regelverket för kosmetika, som omfattar tandkräm, är naftalen en förbjuden ingrediens, då ämnet är hälsovådligt och misstänkt cancerframkallande.
– Vi hittade även andra polyaromatiska kolväten, men inga fler som misstänks vara carcinogena.

Undersöker biologiska effekter

I studien konstaterar man också att det inte är uteslutet att man skulle ha hittat andra hälsovådliga ämnen, till exempel tungmetaller, om man hade använt en analysmetod för det.
Eftersom kol kan adsorbera fluorid, finns en risk för att produkterna skulle kunna minska mängden tillgänglig fluorid i munnen. I studien hittade man dock inget som pekade på detta.
Forskargruppen fortsätter nu att undersöka vilka biologiska effekter koltandkrämerna har.

Upptäck mer