Annons

Annons

Skärpt fakturakontroll i Västra Götaland

Kontrollen av fakturor och behandling i samband med nödvändig tandvård kommer att skärpas i Västra Götaland.
– Vi inför successivt ett unikt system för att garantera säker och god vård, säger Ann-Marie Olhede, chef för tandvårdsenheten i regionen.

För ett år sedan konstaterade revisorerna att det fanns allvarliga brister i vården av mer än var tionde patient som fått nödvändig tandvård i Västra Götaland.
312 slumpmässigt utvalda journaler hade granskats. Nära hälften var från privata tandläkare. Bland de brister som upptäcktes var bland annat avsaknad av terapiplan, bristfällig kontinuitet i vården på grund av ett stort antal vårdgivare, journalernas kvalitet varierade från väl strukturerade till anteckningar med svårtolkad information, undersökningsdata var i vissa fall mycket bristfälligt dokumenterade.
Hälso- och sjukvårdsutskottet informerades, och kom in med en begäran om en åtgärdsplan, och det är den som satts i verket.

Säkrare system

Just nu arbetar tandvårdsenheten på flera sätt för att försäkra sig om att kraven uppfylls för dem som får nödvändig tandvård.
– Ett nytt fakturaprogram håller på att utvecklas. När det sjösatts kommer det inte att vara möjligt att lägga in åtgärder som inte är förenliga med regelverket. Utöver detta har vi anställt en privattandläkare och en folktandvårdstandläkare som ska gå igenom slumpvis utvalda fakturor och journaler för att se till så att vården uppfyller kraven på att bland annat vara säker, rimlig och ges i tid, förklarar Ann-Marie Olhede, chef för tandvårdsenheten.
Om man finner brister kommer tandvårdsenheten att göra en systematisk granskning av åtgärderna.
– Det kan bli fråga om att föra en dialog med behandlaren. Visar det sig att åtgärderna är rimliga betalar vi, annars inte, säger hon.
Går allt enligt plan ska kontrollsystemet fungera från och med årsskiftet.
 

Upptäck mer