Lena Rignell får årets Gotthard Dahlén-medalj

Tandläkaren Lena Rignell tilldelas Gotthard Dahlén-medaljen för sitt engagemang för Sveriges Tandläkarförbund, bland annat för att hon har varit förbundets representant i farmakologiska frågor.

Riksstämman

Utebliven diagnos kunde ha kostat livet

Kvinnan fick en akuttid hos en tand­hygienist som behandlade henne utan att en diagnos ställdes. Senare samma dag blev kvinnan inlagd på sjukhus för en livshotande munbotteninfektion. Folktandvården Västra Götalandsregionen har anmält händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Diagnostik & radiologi

Etik behöver tränas

Att man ska hjälpa andra människor finns i Gunnar ­Hennings dna. Som färdig tandläkare väcktes intresset för samhälls­odontologi och för etiska frågor. Nu är han ord­förande för ­Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté, som vid riksstämman levererar 375 kg etik till medlemmarna.

Karriär & porträtt

Pandemilagen berör inte tandvården

En ny pandemilag gäller sedan 10 januari. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Tandvården berörs inte.

Covid-19

Först i Sverige på ny professur

Från en avhandling om kromosomavvikelser till ­forskning om tandvårdsrädsla och en ­professur i ­odonto­logisk ­psykologi. Steget kan tyckas långt men för ­psykologen Ulla Wide har karriärvalen styrts av möjlig­heten att ­kombinera forskning med klinisk verksamhet.

Nyheter

Nya riktlinjer för tandvårdsfobi

Västra Götalandsregionen har infört en ny regional medicinsk riktlinje för behandling av svår tandvårdsrädsla hos vuxna.

Nyheter

Ny tandvårdsdirektör utsedd i Västra Götalandsregionen

I dag är Ann-Charlotte tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Nu blir hon chef för hela tandvårdens cirka 3100 medarbetare. Grattis till nya jobbet. Vad lockade dig att ta det? – Tack. Jag har varit i organisationen i många år, har arbetat som chef på olika nivåer och operativt som klinikchef. Nu får jag...

Nyheter

VG-regionens tvist om tandvårdsstöd fortsätter

Försäkringskassan har rätt att kräva Västra Götalandsregionen på utbetalt tandvårdsstöd för patienter som är 20–24 år. Det beslöt förvaltningsrätten i augusti. Nu begär VG-regionen att kammarrätten ska ta upp fallet.

Nyheter

Uppdrag: att se framåt

Folktandvården i Västra Götaland är landets största offentliga tandvårdsorganisation. En jätte med ett stort problem:
– Vi måste få rätsida på upphandlingarna. Jag hade nästan gett upp hoppet, men nu är jag på stridshumör igen, säger tandvårdschef Bent Petersen.

Okategoriserade

Västra Götaland säger upp avtal med Oral Care

Från 1 januari får Oral Care inte längre bedöma munhälsan hos äldre och funktionshindrade med rätt till tandvårdsstöd i Västra Götaland. Förra året utförde företaget bara 17 procent av de munhälsobedömningar det åtog sig att göra

Nyheter

Avgiftsfri tandvård för unga ifrågasätts

Kritiker vill hellre se satsningar på barn och äldre.

Nyheter

Tvist om avgiftsfri specialisttandvård

Västra Götalands beslut om att ge avgiftsfri tandvård till och med kalenderåret personen fyller 24 år har stött på patrull. Försäkringskassan betalar inte ut pengar ur tandvårdsstödet för specialisttandvård som nått högkostnadsskyddet.

Nyheter

Kartläggningen fann de försvunna barnen

I Västra Götaland kartläggs barn och ungdomar som inte kommer till tandvården.

Fördjupning

Skärpt fakturakontroll i Västra Götaland

Kontrollen av fakturor och behandling i samband med nödvändig tandvård kommer att skärpas i Västra Götaland.
– Vi inför successivt ett unikt system för att garantera säker och god vård, säger Ann-Marie Olhede, chef för tandvårdsenheten i regionen.

Nyheter

Skarp kritik mot nödvändig tandvård i Västra Götaland

Det finns allvarliga brister i vården av mer än var tionde patient som fått nödvändig tandvård i Västra Götaland. Det konstaterar revisorerna i en rapport. Nu ska en åtgärdsplan sättas in för att komma till rätta med bristerna.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons