Annons

Annons

Små förbättringar med Jönköpingsmodellen

Patienterna känner sig något mindre spända inför och under tandläkarbesöket efter införandet av en coping-modell i Jönköping.

Jönköpingsmodellen för att hantera tandvårdsrädsla är en coping-modell, baserad på internationella förebilder, som har utvecklats för att minska stressen hos både tandvårdspersonalen och tandvårdsrädda patienter i behandlingssituationen (se artikel i Tandläkartidningen nummer 9/2018).
Nu har den utvärderats i en före-efter-studie där samma fyra folktandvårdskliniker med samma 13 tandläkare och 14 tandhygienister deltagit både före och efter. Studien visar små, men signifikanta, fördelar för Jönköpingsmodellen.
Under ”före”-perioden inkluderades cirka 1 350 vanliga patienter, oavsett tandvårdsrädsla, i studien. Patienterna genomförde den planerade behandlingen med vanligt omhändertagande. Patienterna fick svara på två enkäter, en före och en efter behandlingen, där deras upplevelse mättes med parametrarna obehag, smärta, spändhet och patienttillfredsställelse.
Därefter genomgick personalen utbildning Jönköpingsmodellen varefter drygt 1 400 nya patienter, oavsett tandvårdsrädsla, fick svara på samma enkätfrågor före och efter behandlingen i en ”efter”-period.
Resultatet visar att patienterna i den första perioden var signifikant mer spända, särskilt gällde det för kvinnorna, medan övriga parametrar inte visade några signifikanta skillnader.
Forskarna konstaterar att Jönköpingsmodellen tillför nytta till patienterna, även om den inte var så stor som de trodde i sin hypotes. Modellen verkar även gagna kvinnor mer än män. De menar att modellen bör studeras ytterligare för att man ska kunna dra mer generella slutsatser om effekten.

Upptäck mer