Annons

Annons

Debatt: Snabbspårsupplägget måste förändras

Kommande regering måste snarast ändra snabbspårets upplägg. Det anser svenskläraren Jan-Åke Blomqvist, som i denna debattartikel ger konkreta förslag på förändringar.

Syftet med snabbspåret för tandläkare utbildade utanför EU och EES-länderna är att tillvarata deras kompetens och så fort som möjligt få dem i arbete. Hittills har sju teoretiska prov genomförts på Karolinska institutet (KI) sedan de nya legitimationsreglerna började gälla den 1 juli 2016. Totalt har 81 av 344 prövande godkänts, vilket motsvarar 23,5 procent – sett ur humanitärt och ekonomiskt perspektiv ett katastrofalt resultat.
Att höra om ”snabbspårarens” vardag, utan praktikplats eller jobb att gå till, är upprörande.
Tandläkare utbildade utanför EU skärskådas, medan Socialstyrelsens kunskapskontroll av tandläkare utbildade inom EU är nära noll eftersom EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv gäller. Detta upplever snabbspårarna som djupt orättvist. Motsvarar till exempel en rumänsk tandläkarutbildning verkligen en svensk, om man betänker EU-landet Rumäniens stora korruptionsproblem?

”Att höra om ”snabbspårarens” vardag, utan praktikplats eller jobb att gå till, är upprörande.”

Jag har ett antal förslag på hur snabbspåret för tandläkare kan förbättras:

  1. Kompetensen bedöms bäst av handledande kolleger vid klinisk provtjänstgöring, kombinerat med ett muntligt kunskapsprov. Så går det till i Tyskland där legitimationsprocessen tar 0,5–2 år. Förse snabbspåraren med en ”finansiell ryggsäck” som betalar både egen lön och handledarersättning.
  2. I svenskundervisningen (SFI) lärs vardagssvenska ut. I kunskapsprovens många frågor används ett akademiskt tillkrånglat språk. Har du aldrig studerat på ett svenskt universitet är språkkoden nästintill omöjlig att knäcka. Proven ska vara ett medicinskt test – inte ett språkligt sådant. Låt lärare i svenska som andraspråk eller SFI, som känner till svårigheterna för dem som inte har svenska som förstaspråk, gå igenom frågorna.
  3. Kunskapsprovens alla frågor skapar stress då proven genomförs på ett starkt begränsat antal timmar. Utöka därför provtiden!
  4. Provfrågorna baseras på den svenska grundexamen. Den som har en färsk examen från sitt hemland gynnas, medan erfarna tandläkare med äldre examen missgynnas. Individualisera i stället provet utifrån den kompetens som kollegiala handledare bedömer att tandläkaren har.
  5. Snabbspårarna måste få en rimlig chans att förbereda sig inför provet. Det kan ske genom handledarledd preparandkurs i regioner (små landsting kan samarbeta) kopplad till svenskundervisning.
  6. KI har inte tillräckligt antal platser för dem som vill göra kunskapsprovet, det är en flaskhals som måste bort.
  7. Sveriges Tandläkarförbund borde ha en representant med i den grupp som utformar kunskapsproven för att bevaka tandläkarnas och kommande medlemmars intressen.

Upptäck mer