Mentorn visar vägen

Marcel Mukdad mötte svårigheter när han ville komplettera sin syriska utbildning för att få svensk tandläkarlegitimation. Som mentor i Umeå stöttar han nu kollegor som befinner sig i samma situation.

Student

Färre söker till KUT

Söktrycket till kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, KUT, har minskat. På Malmö universitet ser man att ovanligt få har ansökt till vårterminen. Även på Karolinska institutet och Göteborgs universitet ser man en liknande trend.

Nyheter

Hon fick en fristad och en vän för livet

Tusentals ukrainare söker en fristad i Sverige. För sju år sedan var syriska tandläkaren Lemma Shaheens familj i samma situation. På vägen mot svensk tandläkar­legitimation fann hon en vän för livet i tandläkaren ­Göran Arvidsson. Vänskapen ledde till att hon nu tagit över 70-årige ­Görans klinik i småländska Virserum.

Karriär & porträtt

Fortsatt satsning på nyanlända med vårdutbildning

Nu satsar regeringen ytterligare fyra miljoner kronor på utbildningar för nyanlända och asylsökande som har erfarenhet eller utbildning inom vård och tandvård.

Nyheter

Hundratals kämpar för svensk legitimation

I Sverige finns många hundra tandläkare med legitimation från länder utanför EU/EES. Många av dem har jobbat länge för att få svensk tandläkarlegitimation. Vissa har lyckats, medan andra önskar sig mer stöd för att klara kunskapsprovet.

Nyheter

Utländska tandläkare får fler provförsök

Ett sätt för tandläkare utbildade utanför EU/EES att skaffa sig svensk legitimation är att få godkänt på prov som visar att de har kunskaperna som behövs. Från och med maj i år har de fem försök att klara av det teoretiska delprovet istället för tre.

Nyheter

Fler får tycka till om kunskapsprovet

I höst breddas referensgruppen till kunskapsprovet för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES. Tidigare bestod gruppen av representanter från de olika utbildningsorterna, men nu bjuds fler representanter för professionen in.

Nyheter

Debatt: Kunskapsprovens resultat – alarmerande läsning

Hur kunde det gå så snett? Är det verkligen någon som tror, att tandläkare utbildade utanför EU/EES till 96 procent är odugliga tandläkare?

Debatt

Fortsatt högt tryck på kompletterande utbildning

36 personer har antagits till höstens kompletterande antagning för tandläkare med legitimation från länder utanför EU och EES, KUT. Totalt sökte 297 behöriga personer.

Nyheter

Förbundet lanserar webbtest inför kunskapsprovet

Nu finns en webbaserad utbildning för den som vill förbereda sig för kunskapsprovet för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES.

Nyheter

Debatt: Snabbspårsupplägget måste förändras

Kommande regering måste snarast ändra snabbspårets upplägg. Det anser svenskläraren Jan-Åke Blomqvist, som i denna debattartikel ger konkreta förslag på förändringar.

Nyheter

Förbundet stöttar inför kunskapsprovet

Från årsskiftet ska alla som vill förbereda sig för kunskapsprovet för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES kunna få bättre stöd.

Nyheter

Äldre missgynnas i antagningen till KUT

Ålder ska inte spela någon roll för vem som blir antagen till den kompletterande utbildningen för tandläkare, KUT. Ändå visar Tandläkartidningens granskning att den som är äldre har en mindre chans att bli antagen. Framför allt i antagningens sista steg, intervjun.

Nyheter

Ström av anmälningar mot kunskapsprovet

Efter ett antal misstag vid kunskapsprovet för tandläkare vid Karolinska institutet har flera anmälningar om orättvisor, diskriminering och bristande transparens lämnats in.

Nyheter

Rörig rättning av kunskapsprovet

Fel prov utskickat, felrättade frågor och upplevda orättvisor i rättningen. Det var flera saker som gick fel vid kunskapsprovet för tandläkare med examen från länder utanför EU i september. KI medger misstag, men tycker att de har bra rutiner kring provet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons