Annons

Annons

Socialstyrelsen slopar råden om åldersutredning

Socialstyrelsen planerar att slopa sina allmänna råd om medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn, men beslutet dröjer.

Förslaget skickades ut på remiss tidigare i år. Sveriges Tandläkarförbund ställer sig bakom planerna att upphäva de allmänna råden (SOSFS 1993:11).
När förslaget skickades ut på remiss, planerades beslutet till juni 2011. Sedan har det dragit ut på tiden.
Beslut kan komma i år, men inget datum har bestämts, enligt Monica Jacobson, jurist på Socialstyrelsen och ansvarig för Socialstyrelsens kungörelse.

Enkel och säker metod saknas

Socialstyrelsens allmänna råd om medicinsk åldersutredning handlar om rutiner och utredning i ärenden när en åldersändring hos Skatteverket är aktuell för invandrarbarn och adoptivbarn.
De har även använts av Migrationsverket i ärenden där det är oklart om ungdomar är mindreåriga.
Enligt Socialstyrelsen saknas en enkel och säker metod att fastställa om en person är under eller över 18 år. Därför var det aldrig meningen att de allmänna råden skulle användas för att bestämma ungdomars ålder på det sättet.
Elis Envall och Katarina Munier på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning ser över möjligheterna att publicerar riktlinjer utifrån forskningsläget.
Sverigedemokraterna (SD) tar upp åldersutredning av ensamkommande flyktingbarn i en motion till riksdagen. SD-politikerna Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt anser att Sverige bör omgående införa ålderbestämning av samtliga flyktingar som påstås sig vara under 18 år.
”Vägrar de att undergå sådan undersökning och därmed väljer att inte samarbeta med myndigheterna ska deras utredning avslås och personen i fråga ut- eller avvisas”, skriver de i motionen.
 

Upptäck mer