Annons

Annons

Spottprov kan ersätta bajsprov

I framtiden kan salivprov kanske ersätta avföringsprov för att ställa diagnos på inflammatorisk tarmsjukdom, enligt Mirjam Majster, tandläkare och doktorand vid Karolinska institutet.

I eftermiddag presenterar Mirjam Majster studien ”Kalprotektin i saliv som tidig markör för inflammatorisk tarmsjukdom” på årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Studien är en av tio som är nominerad till ett pris för bästa forskningsrapport, som utdelas på fredag.
Mirjam Majster är doktorand i Elisabeth Almer Boströms forskargrupp vid Karolinska institutet. Gruppen studerar bland annat inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som är ett samlingsnamn för ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Sjukdomarna kan ge symtom i munhålan i form av slemhinneförändringar, karies, parodontit, en förändrad munflora och ett ändrat immunförsvar. Hypotesen är att munnen och munslemhinnan speglar tarmsjukdomarna. Forskningen kan leda till enklare och mindre pinsamma metoder för utredning av IBD.
Markör i saliv
Mirjam Majster har undersökt om  proteinet kalprotektin, som i dag analyseras i avföringsprov, också skulle kunna vara en potentiell markör  i saliv för IBD. Preliminära resultat pekar på att så är fallet, speciellt hos nydiagnostiserade Crohnspatienter där kalprotektinnivåerna i saliv är påtagligt högre än hos friska personer.
IBD är svårdiagnosticerat och det skulle vara en stor fördel att tidigare och enklare kunna ställa diagnos. Ett salivprov skulle även möjliggöra för patienter att själva följa sjukdomen.
Arbetet med kalprotektin i saliv fortsätter samtidigt som forskargruppen undersöker en del andra potentiella markörer.
Bättre prognos
Det skulle vara en stor fördel att tidigare, enklare och billigare kunna ställa diagnos på IBD.
– Upptäcker man IBD tidigt är det en bättre prognos, säger Mirjam Majster.
IBD debuterar oftast i åldern 18 till 30 år och är ett växande problem i Sverige. IBD kommer i skov och kan vara svårt att behandla. Vid dåligt behandlingssvar behöver man ibland ta bort en del av tarmen.
Janet Suslick

Upptäck mer