Annons

Annons

Standarder löser problem inom tandvården

Det finns drygt 160 standarder inom tandvården i Sverige. En standard är ett sätt att lösa återkommande problem.

Standarder finns för att öka säkerheten och för att förbättra kvaliteten på utrustning, material och metoder.
– Trenden är att det blir standarder för fler och fler tjänster, alltså inte bara produkter, säger Nils Sjöholm, civilingenjör och projektledare på Swedish Standards Institute (SIS). Han ansvarar för Sveriges engagemang i tandvårdsfrågor både nationellt och internationellt.

Vill värva fler

Bara en handfull av dem som deltar inom tandvårdens standardiseringsarbete i Sverige har tandläkarutbildning. Behovet av standarder är stort, och Nils Sjöholm skulle vilja få med flera tandläkare i arbetet.
– Du kan lyfta fram din hjärtefråga och påverka utvecklingen, uppmanar han.
– Eftersom EU-standarder står över de nationella, gäller det att vara med i diskussionerna och påverka så att standarderna passar även i Sverige. Annars blir vi överkörda, förklarar han.
Standardiseringsarbetet ger kontakter, kompetensutveckling och kunskap om förändringar som är på gång.

Nya standarder på gång

Just nu tas det fram nya standarder inom området Cad/Cam (computer aided design/computer aided manufacturing). En internationell kommitté arbetar med ett antal standarder inom området.
Det blir också standarder som gör det lättare att skapa bra underlag för tandtekniska arbeten, berättar Nils Sjöholm.
– Den närmaste tiden fokuserar vi på standarder om material som är lämpliga för tandtekniska arbeten. EU kommer till exempel att sätta gränsvärden för nickelinnehållet.
När standarden väl finns, behöver beställaren bara uppge i anvisningen att materialet ska uppfylla standarden. På så sätt slipper man skriva en hel lista med krav på innehållet.
Läs mer om standardiseringsarbetet i Tandlkartidningen +, extra läsning för prenumeranter.

Upptäck mer