Annons

Annons

Stopp för aerosolbildande borrar hävs

Borra går bra, men använd kofferdam – inte bara vid rotbehandlingar utan även vid fyllningsarbete. Det är Folktandvården Västra Götalands nya strategi i coronatider.

Den 9 april satte Folktandvården Västra Götaland tillfälligt stopp för aerosolbildande behandlingar på grund av coronaviruset.
Under stoppet användes inte utrustning som bildar en fin vattendimma, till exempel höghastighetsborrar och ultraljud.

Ann-Charlotte Sundelin

Ann-Charlotte Sundelin


Enligt Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör på Folktandvården Västra Götaland, kan det inte kan uteslutas att covid-19 sprids via aerosoler.
– Det finns en liten risk att även symtomfria patienter bär på covid-19. Hypotetiskt skulle virus kunna spridas via aerosolerna vid preparationer med exempelvis highspeed och då utgöra en smittrisk för behandlande personal. Visir och vanligt munskydd skyddar inte fullt ut vid aerosolsmitta, resonerar hon.
Slopar stoppet
Sedan stoppet infördes har folktandvården arbetat med rutinerna för att säkerställa en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Den 16 april beslutade tandvårdsledningen att slopa stoppet för aerosolbildande behandlingar.
– Vi borrar igen och genomför de flesta behandlingar, men arbetar efter försiktighetsprincipen. Det innebär till exempel att man ska anlägga kofferdam när man lagar tänder, inte bara när man rotfyller.
En annan säkerhetsåtgärd är att använda handinstrument istället för ultraljudsscaler.
Alla kliniker har öppet
Undersökningar och behandlingar fortsätter alltså för symtomfria patienter upp till 70 år på Folktandvården Västra Götalands cirka 160 tandvårdskliniker.
Patienter med förkylningssymtom avvisas dock även i fortsättningen av entrévärdar på klinikerna.
– Patienter med bekräftat eller misstänkt covid-19 eller med förkylningssymtom behandlas endast vid akuta problem och då på speciella kliniker, berättar Ann-Charlotte Sundelin.
I samband med sådana behandlingar använder personalen skyddsutrustning med bland annat andningsskydd istället för vanligt munskydd.
Vad säger ni till personal som upplever att de utsätts för nya riskmoment jämfört med under highspeedstoppet?
– Vi följer Västra Götalandsregionens riktlinjer och har, efter en risk- och konsekvensanalys, kompletterat med ytterligare rutiner och försiktighetsåtgärder vid aerosolbildande behandlingar. Syftet är att säkra en trygg och säker arbetsmiljö och miljö för folktandvårdens medarbetare och patienter. Om en medarbetare trots detta känner oro ska man vända sig till sin närmaste chef.
På vilka grunder bygger beslutet om att kofferdam skyddar behandlaren från aerosolspridning av coronaviruset?
– Beslutet om att stoppa aerosolbildande behandlingar var en försiktighetsåtgärd. Nu har vi säkrat rutiner för att hindra eventuell smittspridning. Att anlägga kofferdam, som isolerar operationsområdet, vid preparationer med höghastighetsborr är endast en av flera åtgärder som gör att vi känner oss trygga med att återigen utföra de flesta behandlingar.
Folktandvården i en del regioner har kraftigt reducerat sin verksamhet. Varför håller VGR alla kliniker öppet?
– Varför andra regioner har valt att reducera sin folktandvårdsverksamhet får de själva svara på. Vad jag förstår beror det på brist på skyddsutrustning och att den utrustning som finns måste prioriteras till sjukvården. Det problemet har vi just nu inte i Västra Götalandsregionen, säger Ann-Charlotte Sundelin.
Janet Suslick

Upptäck mer