Annons

Annons

Stor skillnad i tandhälsa mellan olika grupper

En något större andel av befolkningen besökte tandvården 2023 än året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Men skillnaden i besöksgrad och tandhälsa är stor mellan olika socioekonomiska grupper.

Foto: Colourbox

Totalt fick cirka 3,9 miljoner personer över 24 år tandvård inom det statliga tandvårdsstödet förra året, visar en ny rapport från Socialstyrelsen om tandhälsan 2023. Med undantag från pandemiåret 2020 är det dock den näst lägsta andelen besökare sedan 2014.

I rapporten framgår också att tiden mellan basundersökningar har ökat de senaste tio åren. Trenden gäller i alla län men är tydligast i Gävleborg, Gotland, Värmland och Norrbotten. I Gävleborg var till exempel snittiden mellan basundersökningar 850 dagar år 2023, jämfört med 550 dagar år 2014 – en ökning med 55 procent. År 2023 hade Norrbotten längst intervall mellan basundersökningarna, 950 dagar.

Samtidigt har andelen personer som behöver och får behandling i samband med en basundersökning minskat.

I rapporten har Socialstyrelsen också tittat på tandvårdskonsumtion och tandhälsa i olika socioekonomiska områden. Resultaten visar på stora skillnader mellan områden med socioekonomiska utmaningar och andra områden.

I områden som enligt Statistiska centralbyråns definition har ”stora socioekonomiska utmaningar” är tiden mellan basundersökningar betydligt längre, och andelen som besöker tandvården betydligt lägre, än i alla andra områdestyper.

Drygt 27 procent av personer 24 år och äldre i dessa områden hade inte gjort någon basundersökning mellan 2021 och 2023. Motsvarande siffra i områden med ”mycket god socioekonomi” var 8,4 procent.

I rapporten framgår att tandhälsan, mätt som kvarvarande och intakta tänder, generellt har förbättrats bland dem som besöker tandvården. I de flesta åldersgrupper är antalet intakta tänder högre 2023 än 2019. Men även här är skillnaden stor mellan olika områden.

I ålderskategorin 65-74 år hade 73,8 procent av de som besökte tandvården i områden med stora socioekonomiska utmaningar minst 20 kvarvarande tänder. I områden med mycket god socioekonomi var den andelen 95 procent.

– Mönstret är väldigt tydligt, ju bättre socioekonomiska förutsättningar, desto bättre tandhälsa, säger Sasha Pejicic, statistiker på Socialstyrelsen i anslutning till rapporten.

Som Tandläkartidningen tidigare rapporterat presenterade Socialstyrelsen nyligen statistik över kariesförekomsten hos barn och unga. Sammanställningen visar att trenden med minskad karies hos barn och unga fortsatte även under 2023.

Upptäck mer