Annons

Annons

Fortsatt minskning av karies hos barn och unga

Trenden med minskad kariesförekomst hos barn och unga mellan 3 och 23 år håller i sig. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Foto: Colourbox

I nästan 40 år har Socialstyrelsen har samlat in uppgifter från regionerna om karies hos barn och unga. Uppgifterna för 2023 har nyligen presenterats och visar på en fortsatt positiv utveckling.

Undersökningen gäller kariesförekomsten hos 3-, 6-, 12-, 19- och 23-åringar och visar att andelen kariesfria personer har ökat i alla åldersgrupper utom bland 3-åringarna. De ligger dock på en jämn, hög nivå på 96 procent.

För 6-åringar ökade andelen kariesfria mellan åren 2021 och 2023 med 5 procentenheter till 83 procent och för 12-åringar med 3 procentenheter till 72 procent.

I de äldre årsgrupperna 19- och 23-åringar år är kariesförekomsten högre, men även där har den minskat och var 47 respektive 37 procent.

På grund av rapporteringstekniska skäl bör dock jämförelser mellan år och regioner göras med viss försiktighet, enligt Socialstyrelsen.

Upptäck mer