Annons

Annons

Stora kunskapsluckor inom barntandvården

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns stora kunskapsluckor inom barntandvården. Det visar en pågående systematisk kartläggning.

Preliminära resultat från en pågående systematisk kartläggning av aktuell kunskap inom tio områden inom pedodonti presenterades vid ett symposium i dag på Odontologisk Riksstämma.
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) går ordentligt igenom ett 90-tal bra systematiska översikter inom tio områden inom pedodonti. Några av områdena presenterades på riksstämman.
Kartläggningen visar att kunskap saknas eller är otillräcklig inom alla tio områden.
Sofia Tranæus, avdelningschef vid SBU tycker ändå att det är värdefullt att identifiera de kunskapsluckor som finns.
– När man saknar kunskap får man använda beprövad erfarenhet, men det är klart störande att vi inte vet mer än vi gör, sade Ingegerd Mejàre, professor och projektledare på SBU vid symposiet.
Kartläggningen publiceras i början av 2014.
Nästa SBU-projekt inom tandvård tar upp oral kirurgi. Projektet planeras komma igång före årsskiftet.
Andra SBU-kartläggningar som snart kan bli aktuella kommer att handla om tandvård för äldre multisjuka och diagnostik inom tandvården.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 15 2013, ute i december.

Upptäck mer