Susanna Axelsson slutar på SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får en ny generaldirektör i höst. Susanna Axelsson, tandläkare och nuvarande generaldirektör, går i pension.

Nyheter

Rätt urval viktigt vid kliniska studier

En liten andel kliniska randomiserade studier inom tandimplantat visar tecken på ett icke slumpmässigt urval, visar en analys. En osäker slutsats, enligt statistiker på SBU.

Forskning

Ny rapport från SBU

SBU publicerar en rapport med underlag till Socialstyrelsens nya riktlinjer för tandvård.

Nyheter

SBU har kartlagt tandvårdens evidens

För första gången har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gjort en kartläggning av systematiska översikter om metoder för tandvården.

Nyheter

Hon kartlägger kunskap

Från odontologi till gynekologi. Det kan bli tvära kast för Helena Domeij, tandläkare och projekt­ledare på Statens beredning för medicinsk och ­social utvärdering (SBU).

Nyheter

Nya riktlinjer ska lyfta tandvården

Socialstyrelsen arbetar med nya nationella riktlinjer för tandvården. Det är myndighetens största riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin. Hundratals tandläkare medverkar. Målet är att få bästa möjliga tandvård.

Nyheter

SBU synar översikter inom tandvården

SBU kartlägger systematiska översikter om prevention, diagnostik och behandling inom tandvården. En rapport publiceras till våren om allt går som planerat.

Nyheter

Han vill täppa till kunskapsluckorna

Utvärdering av metoder inom tandvården och register­studier. Det är två frågor som Aron Naimi-Akbar, docent i odontologisk epidemiologi i Malmö, brinner för.

Nyheter

Placerade barn får mindre tandvård

Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård går ofta miste om den tandvård som de har rätt till. Det går att komma åt bristande organisation med låga kostnader, enligt en ny rapport från SBU.

Nyheter

Tandläkare blir generaldirektör på SBU

Susanna Axelsson, tandläkare och specialist i bettfysiologi, blir tillförordnad generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Nyheter

Stora kunskapsluckor inom barntandvården

RIKSSTÄMMAN 2013. Det finns stora kunskapsluckor inom barntandvården. Det visar en pågående systematisk kartläggning.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons