Annons

Annons

Stora skillnader i ungas tandhälsa

Andelen kariesfria barn och ungdomar fortsätter att minska men det finns fortfarande stora skillnader mellan landstingen.

2013 var 96 procent av 3-åringarna och 77 procent av 6-åringarna i Sverige kariesfria. Jämfört med undersökningen 2011 är andelen kariesfria 3-åringar oförändrad medan andelen kariesfria 6-åringar minskade med två procent. Orsaken till det senare är inte känd, men en delförklaring kan vara att Stockholms läns landsting redovisar en något minskad andel kariesfria i åldersgruppen.

Karies hos var femte 6-åring

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är målet för EU-staterna att andelen kariesfria 6-åringar ska uppgå till 80 procent år 2020. Sverige har under flera år varit nära att uppnå målet, men fortfarande har drygt var femte 6-åring kariesskadade eller lagade tänder.
Eftersom goda tandvårdsvanor grundläggs i förskoleåldern indikerar kariesförekomst i mjölktandsbettet en sämre prognos för munhälsa senare i barndoms- och ungdomsåren. WHO:s mål för 2020 är att medelvärdet för antalet kariesskadade eller lagade tänder hos 12-åringar inte ska överstiga 1,5. Medelvärdet för 12-åringarna i Sverige var 0,73 år 2013, vilket är en förbättring jämfört med 2011.

Lägst kariestal i Jönköping

Förekomsten av karies och tidigare kariesskador hos 19-åringarna är speciellt intressant eftersom denna åldersgrupp representerar slutet för den fria barn- och ungdomstandvården. År 2013 hade 67 procent av 19-åringarna inga kariesskador på tändernas sidoytor. Detta är en förbättring med en procentenhet jämfört med år 2011.
Tandhälsan skiljer sig dock fortfarande åt mellan de olika landstingen. Jönköping, Gotland och Västerbotten har högst andel kariesfria 3- och 4-åringar. Jönköping toppar också kariesfriheten bland 12-åringarna och 19-åringarna.
 

Upptäck mer