Annons

Annons

Svårare få jobb för tandläkare

Det har blivit lite svårare för nyutexaminerade tandläkare att få jobb, men fortfarande ser arbetsmarknadsläget ganska gott ut.

När Saco gjorde sin prognos för ett år sedan pekade man bland annat på att antalet pensionsavgångar skulle bli höga framöver, vilket skulle ge goda chansen till anställning för nyutexaminerade tandläkare.
Men i årets prognos talar man om att det råder balans mellan antalet nyutexaminerade tandläkare och antalet tjänster, och på fem års sikt kommer arbetsmarknadsläget att vara oförändrat. Det finns dock regionala skillnader; i vissa glesbygdslän finns vakanser att fylla.
Trots att det i dag utbildas ungefär lika många tandhygienister som det finns behov av ser Saco en ökad efterfrågan på tandhygienister under de närmaste fem åren.

Upptäck mer