Annons

Annons

Svårt att använda eltandborste rätt

Elektriska tandborstar används ofta fel, det vill säga med samma rörelsemönster som vid manuell tandborstning, visar tysk videostudie.

Att använda elektriska tandborstar rätt verkar vara svårare än vad som tidigare varit känt. Det visar en tysk studie av 95 friska frivilliga som i en slumpad ordning borstade tänderna med manuell och elektrisk tandborste framför en spegel med en videokamera i.
Resultatet visar att de flesta använde samma rörelsemönster som för den manuella tandborsten även vid borstning med den elektriska tandborsten. Det innebär att de använde kraftiga horisontella eller cirkulära rörelser med den elektriska tandborsten trots att rekommendationen är att hålla den stilla under borstningen.
Endast var femte användare höll den elektriska tandborsten enligt rekommendationen under mer än två tredjedelar av tiden, medan fler än hälften nästan aldrig gjorde det.
Försökspersonerna rekryterades på olika tandläkarmottagningar i Tyskland och för att få medverka var de bland annat tvungna att äga en elektrisk tandborste. Detta för att undvika totala nybörjare.
Det är tidigare visat att när utbildad tandvårdspersonal borstar tänderna är tiden en viktig faktor för hur mycket plack som kan avlägsnas. Studier visar att korrekt tandborstning kan avlägsna 54, 67 och 74 procent av placken vid borstning under en, två eller tre minuter.
Samma undersökning av en vanlig allmänhet med elektrisk borste visar minskning av plack på 32, 38 respektive 41 procent för samma tider. Möjligen beror de sämre resultaten på att eltandborsten används fel, spekulerar forskarna och tillägger att det sannolikt krävs instruktioner och eventuellt träning för korrekt användande.

Upptäck mer