Annons

Annons

Svårt att konkurrensgranska tandvården

Branschorganisationen Privattandläkarna har låtit granska tio regioners redovisning av tandvårdsverksamheten. Överlag brister det i transparens i regionernas redovisning och Privattandläkarna efterfrågar lagstiftning för en mer transparent redovisning.

Nyligen presenterade bransch­organisationen Privattandläkarna en granskningsrapport med namnet Transparent Tandvård. Det är revisionsbyrån Grant Thornton som har granskat hur transparent regionernas redovisning av tandvården är.
En kort bakgrund kan behövas: En gemensam modell för särredovisning av tandvårdsverksamhet i offentlig sektor togs fram av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner (då SKL), 2010–2011. Modellen kom till för att möjliggöra insyn i konkurrensförhållandet mellan offentlig och privat tandvård. Modellen har sedan utvecklats vidare efter granskningar av bland annat av Statskontoret 2014.
Den nu genomförda granskningen har tittat på hur tandvård redovisas i tio regioner, varav tre regioner bedriver tandvård i aktiebolagsform och sju i förvaltningsform.

Konkurrensutsatt verksamhet

Granskningen har tittat på om regionerna redovisat enligt modellen, är det transparent, råder det konkurrensneutralitet, har man särredovisat verksamheten i konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet, redovisat hur overheadkostnader och moms hanterats samt om det förekommer subventioner från regionerna till folktandvården.
Rapporten konstaterar inledningsvis att modellen innehåller en del oklarheter och att bristande underlag och varierande rapportformat gör det svårt att jämföra och dra slutsatser. Åtta av tio regioner har rapporterat uppdrag och ersättningar enligt den överenskomna modellen, men generellt rapporteras overheadkostnader och moms bristfälligt.

Merit Lindberg

Merit Lindberg


Nio av tio regioner redovisar konkurrensutsatt och konkurrensskyddad verksamhet. Få regioner redovisar löpande underskott i en viss verksamhet.
– Den här rapporten visar att det behövs lagstiftning om obligatorisk transparensredovisning från regionerna. Först då är det möjligt att granska konkurrenssituationen mellan privat och offentlig tandvård, menar Privattandläkarnas vd Merit Lindberg.

Upptäck mer