Annons

Annons

Sverige kan få nytt implantatregister

Sverige kan få ett nytt implantatregister. Det blir en del av Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping, är en av initiativtagarna. Hon presenterade nyheten i dag i samband med årets odontologiska riksstämma.
– Ett effektivt och enkelt kvalitetsregister för implantat har länge efterfrågats. Vi saknar bra verktyg för att följa upp och utvärdera behandlingarna vi gör på en storskalig nivå och på ett strukturerat sätt, säger Shariel Sayardoust, som är övertandläkare vid Odontologiska institutionens avdelning för parodontologi i Jönköping.
Implantatregistret kommer att bygga på data som finns i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa) – alltså data som skördas automatiskt i samband med att tandvården rapporterar in till Försäkringskassan.
Startskott
Projektet är i sin linda. Idéerna är förankrade hos SKaPa och i slutet av december tillsätts en referensgrupp med representanter från Svensk förening för parodontologi och implantologi, Svensk käkkirurgisk förening och Svensk förening för oral protetik.
Exakt vilka uppgifter som kommer att ingå i implantatregistret vet Shariel Sayardoust inte i dagsläget, men förhoppningen är att registrets första rapport kommer att presenteras i SKaPa:s årsrapport 2021.
Långsiktigt arbete
På sikt är förhoppningen att tandläkare ska kunna jämföra sina resultat med andras, och även jämföra resultaten för olika implantat med varandra.
En annan idé är att fånga patienternas upplevelse genom att automatiskt skicka en enkät till dem som behandlas med implantat. Där kan de exempelvis rapportera in om de är nöjda eller inte.

Björn Klinge


Björn Klinge, seniorprofessor i parodontologi och eldsjälen bakom tidigare försök att få till ett implantatregister, är mycket positiv till projektet.
– Registret kommer att göra det möjligt att följa upp vad som fungerar i den kliniska verkligheten.
En förutsättning som underlättar mycket är att insamlingen av information inte kräver extraarbete för tandläkare. Tidigare har just inrapporteringen varit för krånglig, medger han.
Tidigare försök misslyckades
– Att få till ett fungerande kvalitetsregister för implantat har varit ett arbete i uppförsbacke. Tidigare landade vi i att drygt 60 saker var absolut nödvändiga att ha med, och allt måste registreras manuellt, berättar han.
Det fungerade aldrig, men i dag finns det helt andra tekniska förutsättningar, menar han.
– All nödvändig information om implantatet får man när man läser in streckkoden.
Att behandla med dentala implantat är numera vanligt i Sverige. Förra året opererades runt 65 000 implantat in i landet.

Upptäck mer