Annons

Annons

”Synd att odontologisk forskning inte prioriteras”

Olyckligt att odontologin knappt nämns i propositionen, tycker Gunilla Klingberg och Björn Klinge.

Enligt Gunilla Klingberg är det bra att man i propositionen nämner odontologi i anslutning till äldres hälsa eftersom munhälsan har stor betydelse för äldres livskvalitet.
– Här visar man att man ser odontologi som en naturlig del i hälsobegreppet. Tyvärr är detta enda exemplet i propositionen på att munnen är del av kroppen även i forskningssammanhang, säger hon.
Hon påpekar att hela tandvården på ett unikt sätt har slutit upp kring forskningsfrågorna och alla är ense om behovet är stort av odontologisk forskning av hög kvalitet.
– Diskussionerna har utgått från kunskapen om att vi alltför ofta saknar vetenskaplig grund eller utvärdering av den vård som utförs. Som profession har tandläkarna visat ansvar och vilja att medverka till att beforska detta. Området har stor betydelse ur befolkningsperspektiv och Sverige har genom sin organisation av tandvården och vår forskningskompetens unika möjligheter att bidra till ny kunskap.

Flera projekt på gång

Gunilla Klingberg framhåller att tandvården har kompetensen och ligger i startgroparna för flera projekt som bygger på samarbete mellan akademi och vård.
– Det kommer att vara framgångsfaktorer, och jag är övertygad om att man kommer att se det. Men vi måste också se till att hela tiden bli bättre på att designa studier och skriva bra ansökningar. När vi tilldelas medel ute på lärosätena ska det vara på faktiska meriter.
Björn Klinge instämmer, men tillägger att han självklart hade önskat öronmärkta pengar för klinisk odontologisk forskning.
– Man kan möjligen hävda att det borde vara ett tydligt intresse såväl för utbildnings- som socialdepartementet att identifierade kunskapsluckor beforskas på bästa sätt.
Han påpekar att samhälle och individ lägger ner i storleksordningen 24 miljarder per år på tandvård.
– Det borde vara rimligt att åtminstone någon promille av detta belopp öronmärktes för just klinisk odontologisk forskning.

Upptäck mer