Annons

Annons

Tandborstning förebygger parodontit

Att borsta tänderna skyddar inte bara mot karies utan också mot parodontit. Det kan brittiska och finska forskare nu slå fast.

Att tandborstning med fluortandkräm förebygger karies är ställt utom allt tvivel och visat i otaliga studier. Men detsamma gäller inte för effekten på parodontit – det har inte studerats i tillräckligt stora studier för att kunna sägas vara visat. Det har nu en grupp brittiska och finska forskare sett till att ändra på.
Genom att använda sig av två nationella finska hälsoundersökningar som genomfördes år 2000 och 2011 har forskarna skaffat sig ett underlag på strax över 1 000 personer och en uppföljningstid på, i snitt, 130 månader.
De medverkande i de båda hälsoundersökningarna fick vid varje tillfälle svara på frågor om bland annat sina tandborstvanor, och dessutom genomgick de en tandundersökning där antalet tänder med tandköttsfickor med ett sonderingsdjup som översteg 4 mm noterades.
Med hjälp av dessa data kan forskarna nu visa att tandborstning har en förebyggande effekt mot parodontit. De fann ett tydligt dos–responsförhållande där de som angav att de borstade tänderna mer sällan än en gång per dag hade den sämsta utvecklingen, de som borstade en gång per dag en klart bättre, och de som borstade två gånger per dag eller mer hade den bästa.
Forskarna kunde också se att de deltagare som hade förändrat sina tandborstvanor mellan de båda undersökningstillfällena även hade förändrat sin parodontitutveckling.
De som hade det bästa skyddet var alltså de som hade angivit att de borstade tänderna två gånger per dag eller mer vid båda undersökningstillfällena.

Upptäck mer