Annons

Annons

Tandhygienist behandlade parodontit fel

Tandhygienisten behandlade parodontit utan att konsultera en tandläkare så att patienten kunde få en terapiplanering. Både tandhygienisten och hennes arbetsgivare Folktandvården Skåne AB får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tandhygienisten behandlade patientens parodontit utan dialog med tandläkare. IVO anser att hon gjorde fel – hon borde ha rådfrågat en tandläkare för att få en terapiplanering för patienten. Men det är inte bara tandhygienistens ansvar, utan även vårdgivarens, menar IVO.
Vårdgivaren, i detta fall Folktandvården Skåne, behöver ha rutiner som säkerställer att tandhygienister konsulterar ansvarig tandläkare för att få en behandlingsplanering. Den behövs för att rätt diagnoser ska ställas och för att patienten ska få rätt behandling utan fördröjning. Folktandvården Skåne har brustit i ledning och styrning.
Folktandvården slår ifrån sig. Organisationen menar att det inte är fel på ledningen och styrningen, utan att det rör sig om en enstaka händelse. IVO anser dock att ”vårdgivaren inte har säker­ställt att all personal följer de rutiner som vårdgivaren har satt upp för en god och säker vård”. Därför kommer Folktandvården Skåne inte undan kritik.

Benförlust runt tänder

Tandhygienisten får också kritik för bristande omhändertagande av patientens parodontit. Förutom att hon inte konsulterade en tandläkare, såg hon inte till att det fanns tillräckligt med användbara röntgenbilder för att göra en fullständig bedömning av benförlusten runt alla tänder.
Det var patienten som gjorde en anmälan till IVO efter att han fått akuta problem med de bakre överkäks­molar­erna. Tillsammans med anmälan skickade han in gamla röntgenbilder från en tidigare behandlare.
IVO konstaterar att benförlust syns redan på de tio år gamla bilderna. Därför anser IVO att tandhygienisten borde ha tagit tillräckligt bra röntgenbilder för att kunna bedöma patientens parodontit. Det som hade behövts är stående bitewingbilder av flera tänder och/eller apikalbilder.

Subgingival tandsten

Patienten hade fått regelbunden stödbehandling hos tandhygienist under ett antal år. Enligt journalanteckningar från den senaste behandlaren fick han förutom infektionssanering information om parodontit samt instruktion om hur han skulle utföra egenvård. Enligt journalen följdes instruktionerna även upp.
Patientens uppfattning är att han inte fick information om allvarlighetsgraden av sjukdomen eller om den tilltagande benförlusten.
IVO konstaterar att uppgifterna är motstridiga. Enligt myndigheten går det inte att säkerställa varför uppfattningarna går isär.
Eftersom det är tekniskt svårt att ta bort subgingival tandsten vid de bakre molarerna är det viktigt att tandläkare konsulteras, enligt IVO.
Janet Suslick

Upptäck mer