Annons

Annons

Tandläkare förstörde friska tänder

Privattandläkaren förstörde flera nästan helt friska tänder och använde borr för att ta bort överväxt av tandkött. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omfattande brister.

IVO ska granska en privattandläkare i Halland i ett tillsynsärende efter att ha upptäckt omfattande brister i hans behandling och journalföring.
Problemen uppdagades när patienten, en kvinna i 40-årsåldern, anmälde tandläkaren till IVO.
Privattandläkaren slipade hennes tänder så mycket att hon behövde omfattande behandling hos en annan tandläkare för att kunna behålla tänderna.

Slipade ner överkäkständer

Tandläkaren skulle höja patientens bett med provisoriska broar i båda käkarna. Enligt honom hade hon omfattande karies och parodontit som också skulle behandlas.
Avtryck togs och ett par veckor senare slipade tandläkaren ner överkäks­tänderna för att bron skulle få plats. Han avlägsnade samtidigt tandkött i hela bettet med borr, skalpell och ultraljud.
Vid nästa besök rotbehandlade tandläkaren tre tänder och skrev ut antibiotika för svullnaden i underkäken. Men där någonstans tog det stopp. Patienten och tandläkaren kom inte överens och kvinnan avbröt behandlingen.

Fel att rotbehandla

Hon gick till flera andra tandläkare. Av en av journalerna framgår det att hennes tänder var så kraftigt nedslipade att det inte längre fanns någon möjlighet att fästa kronor på tänderna. Det var i stort sett bara rotrester kvar.
IVO har granskat den anmälda tandläkarens röntgenbilder och foton. De visar inte att patienten hade parodontit, någon hög kariesaktivitet eller överväxt av tandkött, enligt IVO.
Dessutom anser IVO att tandläkaren borde ha gjort nödvändiga extraktioner, rotbehandlingar, kariesbehandlingar och behandling av tandkött innan han slipade ner tänderna. Det var också fel att rotbehandla utan att fastställa rensdjup och kontrollera med röntgen.

”IVO bedömer att [tandläkarens] behandling av patienten inneburit att han förstört flera nästan helt friska tänder, utan större behandlingsbehov.”

Att använda borr för att ta bort överväxt av tandkött är inte förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt IVO.
”IVO bedömer att [tandläkarens] behandling av patienten inneburit att han förstört flera nästan helt friska tänder, utan större behandlingsbehov.”
Tandläkaren kritiseras även för brister i sin behandling med antibiotika.
Tandläkarens journalföring får också kritik. Uppgifter om patientens sjukhistoria och medicinering saknas, liksom uppgifter om vilka röntgenbilder som har tagits och vad de visar.
IVO anser också att uppgifter i journalen är motsägelsefulla. Det står till exempel både att patientens bett­fysiologiska status är korrekt och att patienten har ett kraftigt sänkt bett. Det står att patienten har en hög karies­aktivitet trots att inget kariesstatus har registrerats. Tandläkarens röntgen­bilder visar bara enstaka kariesangrepp, enligt IVO.

Upptäck mer