Annons

Annons

Tandläkare mister legitimation

En tandläkare i Skåne har blivit av med sin legitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Samtliga 16 granskade patientfall visar stora brister, enligt HSAN.

Mannen, som är i 60-årsåldern, utbildade sig till tandläkare i ett annat EU-land och fick svensk legitimation för några år sedan.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har riktat kritik mot honom ett antal gånger efter klagomål från missnöjda patienter. Sammanlagt har IVO granskat journaler från 16 patienter som tandläkaren har behandlat under sin tid hos två olika arbetsgivare.
IVO anser att tandläkaren är grovt oskicklig och har anmält honom till HSAN.

Okunnighet inom odontologi

HSAN har gjort en egen granskning av patientfallen och håller med IVO om att det har funnits mycket stora brister i tandläkarens yrkesutövning i samtliga fall som har granskats.
Enligt HSAN visar han okunnighet inom de flesta odontologiska disciplinerna: kariologi, parodontologi, endodonti, protetik och kirurgi.
Journalföringen är genomgående bristfällig, skriver HSAN i sitt beslut. Daganteckningarna är ibland svårbegripliga. Status, anamnesuppgifter, diagnoser, dokumentation om material och anestesi saknas. I flera fall har han bara använt Försäkringskassans åtgärds- och diagnoskoder. I tolv av sexton fall saknas röntgenbilder och foto­grafier helt eller delvis eller också är de inte journalförda.

Rotbehandling utan kofferdam

Terapiplaner saknas i flera fall och patienter har inte fått individanpassad före­byggande behandling för karies eller parodontal sjukdom – trots att de har haft ett stort vårdbehov.
Tandläkaren har gjort rotbehandlingar utan kofferdam och det saknas uppgifter om vilka material som ingår i kronor och broar, bland annat.
HSAN anser att bristerna i tandläkarens yrkesutövning är så allvarliga att hans legitimation ska återkallas. ”Han har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke”, skriver HSAN.

Upptäck mer