Annons

Annons

Tandläkaren lämnade pulpablottor

En tandläkare i Västra Götaland slipade en patients tänder och kom in på pulpan. Han åtgärdade det inte och patienten fick ont. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som anser att omhändertagandet av patienten uppvisar omfattande brister.

Tandläkaren bedömde att patienten hade avancerad och generell parodontit, men röntgenbilderna verifierade inte det, anser IVO. Dessutom saknades fickstatus.
Patienten var färdigbehandlad på en specialistklinik för parodontologi när hon kom till tandläkaren, och enligt en annan klinik som hon besökte ett par månader senare var tänderna stabila förutom i underkäksfronten. Behandlingen som tandläkaren utförde var därmed inte nödvändig, enligt IVO.
Tandläkaren föreslog att bettet skulle stabiliseras med broar i både överkäken och underkäken. Vid följande besök slipade han tänderna i överkäken, tog avtryck och satte fast en långtidsprovisorisk bro i hela överkäken.
Tandläkaren ville ta bort tänderna i underkäksfronten, men patienten sade nej. Därför slipade tandläkaren tänderna för att stabilisera dem med en bro.
I samband med slipningen kom han in till pulpan på flera tänder. Enligt IVO är det är anmärkningsvärt att tand­läkaren inte säkerställde smärtfrihet genom att avlägsna kronpulpan.
Tandläkaren får också kritik för journalföring som var så bristfällig att den äventyrade patientsäkerheten. För­utom att det inte fanns några uppgifter om tändernas fickstatus, saknades även status­registreringar i övrigt samt anamnes.
Dessutom var journalanteckningarna från vissa behandlingar inte undertecknade.
När patienten drabbades av kraftig smärta i underkäken, avbröt hon behandlingen och bytte tandläkare. Hon blev smärtfri först efter att två tänder i underkäken drogs ut och och ytterligare tio underkäkständer rotbehandlades hos den nya tandläkaren.

Upptäck mer